Chytrý region

Digitalizace nabírá čím dál více na významu. Obce a města bez rychlého připojení k internetu se budou v budoucnu rozvíjet výrazně pomalejším tempem. Rychlý internet budou vyžadovat zaměstnavatelé pro své investice, ale také běžní občané, kteří budou čím dál více pracovat ze svých domovů. Je třeba se připravit na výrazné změny. Řada měst našeho kraje se již o digitalizaci začala intenzivně zajímat. Chytrá města a chytrý venkov ale rozhodně nejsou jen o zavádění chytrých technologií do běžného života občanů.

Konference Chytrá řešení pro města a obce: inspirace v praxi

Aktuálně připravujeme konferenci zaměřenou na rozvoj chytrého regionu, která reflektuje v této oblasti podmínky Karlovarského kraje. Oslovili jsme obce, které mohou být inspirací pro středně velká města, stejně tak jako pro měnší obce. Ve svých prezentacích vyzdvihnou příklady dobré praxe. Zároveň jsme pozvali zajímavé firmy, aby účastníkům ukázaly jimi poskytovaná chytrá řešení. Zaujala vás konference? Budeme rádi, když se zaregistrujete a 7. 6. 2022 se setáme na karlovarském letišti. Více informací na stránce věnující se konferenci.

Mapa chytrých řešení

V následující mapě si můžete prohlédnout námi doposud identifikovaná chytrá řešení v Karlovarském kraji. Víte o chytrém řešení, které v mapě nemáme? Vyplňte nám náš formulář a toto řešení na mapu doplníme.

Analýza chytrých řešení

Pro účely vytváření chytrého regionu jsme vytvořili v roce 2020 Analýzu chytrých řešení pro města a venkov, která obcím a městům Karlovarského kraje podává výčet příkladů dobré praxe z ostatních krajů České republiky, ale také z našeho kraje. Zároveň také podává námět, jak by mohl chytrý region v našich podmínkách vypadat. Vytvořili jsme také seriál článků Smart inspirace Karlovarského kraje, který postupně rozebírá jednotlivá témata chytrého regionu. Tento seriál jsme poté shrnuli do přehledné publikace.

Jak by mohl vypadat chytrý region?

  1. Kvalitní internetového připojení je dostupné v celém kraji firmám i obyvatelům.
  2. Digitální technologie jsou využívány v oblastech, kde jsou potřebné a užitečné a nevytvářejí přehnané nároky na výdajovou stránku rozpočtu.
  3. Aktivní obyvatelstvo participuje na rozvoji obce (např. předáváním podnětů k rozvoji během diskusních fór, vytvářející vhodné projekty pro participativní rozpočet obcí aj.).
  4. Města a obce aktivně spolupracují nejen s přilehlými obcemi, ale také s obcemi napříč celým Karlovarským krajem. Podobné problémy řešící obec u Ostrova totiž může řešit i obec na Mariánskolázeňsku.
  5. Města a obce ale spolupracují aktivně také s podnikateli, s neziskovým sektorem, se školami a dalšími významnými subjekty, které mohou taktéž přispívat k rozvoji obce.
  6. Města a obce kladou důraz na životní prostředí (využívají např. alternativní zdroje energie, preferují místní producenty, kultivují aktivně zeleň, zajímají se o elektromobilitu).
  7. Města a obce využívají nástrojů strategického řízení. Rozvoj v obci se řídí aktuálním strategickým dokumentem disponujícím zásobníkem projektů a aktualizovaným akčním plánem. Města a obce zároveň využívají doplňkových nástrojů napomáhajících strategickému přístupu (např. pasportizace chodníků, osvětlení a dalších).
  8. Obce a města aktivně komunikují o svých úspěších a aktivitách navenek přes různé informační kanály.

V současnosti se snažíme zjišťovat během společných jednání s obcemi Karlovarského kraje potenciální témata spolupráce v oblasti chytrého regionu. Chcete sdílet úspěchy vaší obce nebo společně probrat možnosti spolupráce? Neváhejte nás kontaktovat na níže uvedených kontaktech.

Lukáš Rozlílek (lukas.rozlilek@karp-kv.cz, +420 731 004 402)

Jiří Červinka (jiri.cervinka@karp-kv.cz, +420 737 646 966)
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.