O nás

Jsme Karlovarská agentura rozvoje podnikání (KARP), příspěvková organizace Karlovarského kraje, která vznikla v roce 2009 za účelem zajištění koordinace aktivit v oblasti rozvoje podnikání v kraji.

KARP jako jediná agentura v Karlovarském kraji podporuje a realizuje aktivity, jejichž cílem je podpora místního potenciálu za použití zavádění inovací, nových forem spolupráce, podpory vzdělávání a podpory budování lepších podmínek podnikatelského prostředí. Podporujeme spolupráci regionálních uskupení, rozvojové snahy měst, obcí a kraje.

POSLÁNÍ

Usilovat o zdravý, ekonomicky samostatný region a být pomocnou rukou jeho organizací při naplňování společných cílů.

Krajské podnikatelské a inovační prostředí

V níže uvedeném diagramu můžete získat bližší přehled o aktivitách realizovaných v inovačním prostředí Karlovarského kraje podle jednotlivých organizací.


VÝROČNÍ ZPRÁVY


Zásady ochrany osobních údajůVize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.