Chytrý region

Digitalizace nabírá čím dál více na významu. Obce a města bez rychlého připojení k internetu se budou v budoucnu rozvíjet výrazně pomalejším tempem. Rychlý internet budou vyžadovat zaměstnavatelé pro své investice, ale také běžní občané, kteří budou čím dál více pracovat ze svých domovů. Je třeba se připravit na výrazné změny. Řada měst našeho kraje se již o digitalizaci začala intenzivně zajímat. Chytrá města a chytrý venkov ale rozhodně nejsou jen o zavádění chytrých technologií do běžného života občanů.

Jak by mohl vypadat chytrý region?

  1. Kvalitní internetového připojení je dostupné v celém kraji firmám i obyvatelům.
  2. Digitální technologie jsou využívány v oblastech, kde jsou potřebné a užitečné a nevytvářejí přehnané nároky na výdajovou stránku rozpočtu.
  3. Aktivní obyvatelstvo participuje na rozvoji obce (např. předáváním podnětů k rozvoji během diskusních fór, vytvářející vhodné projekty pro participativní rozpočet obcí aj.).
  4. Města a obce aktivně spolupracují nejen s přilehlými obcemi, ale také s obcemi napříč celým Karlovarským krajem. Podobné problémy řešící obec u Ostrova totiž může řešit i obec na Mariánskolázeňsku.
  5. Města a obce ale spolupracují aktivně také s podnikateli, s neziskovým sektorem, se školami a dalšími významnými subjekty, které mohou taktéž přispívat k rozvoji obce.
  6. Města a obce kladou důraz na životní prostředí (využívají např. alternativní zdroje energie, preferují místní producenty, kultivují aktivně zeleň, zajímají se o elektromobilitu).
  7. Města a obce využívají nástrojů strategického řízení. Rozvoj v obci se řídí aktuálním strategickým dokumentem disponujícím zásobníkem projektů a aktualizovaným akčním plánem. Města a obce zároveň využívají doplňkových nástrojů napomáhajících strategickému přístupu (např. pasportizace chodníků, osvětlení a dalších).
  8. Obce a města aktivně komunikují o svých úspěších a aktivitách navenek přes různé informační kanály.

Jakými aktivitami přispíváme k rozvoji chytrého regionu?

Analýza chytrých řešení

Pro účely vytváření chytrého regionu jsme vytvořili v roce 2020 Analýzu chytrých řešení pro města a venkov, která obcím a městům Karlovarského kraje podává výčet příkladů dobré praxe z ostatních krajů České republiky, ale také z našeho kraje. Zároveň také podává námět, jak by mohl chytrý region v našich podmínkách vypadat.

Smart inspirace Karlovarského kraje

V rámci seriálu Smart inspirace Karlovarského kraje jsme postupně představovali jednotlivé oblasti chytrého regionu se zvláštním ohledem na situaci v našem regionu. Tento seriál jsme poté shrnuli do přehledné publikace.

Mapa chytrých řešení

Vytvořili jsme mapu, na kterou průběžně umisťujeme všechna chytrá řešení, na která v našem kraji narazíme. Víte o chytrém řešení, které v mapě nemáme? Vyplňte nám náš formulář a toto řešení na mapu doplníme.

Konference Chytrá řešení pro města a obce: inspirace v praxi

V červnu roku 2022 jsme zorganizovali v prostorách karlovarského letiště z regionálního pohledu unikátní konferenci, která představila chytrá řešení pro města a obce a inspirovala zástupce samospráv k rozvoji chytrého regionu. Akce proběhla na letišti v Karlových Varech a představila příklady dobré praxe zavedených chytrých řešení. Přímo na místě byly také výstavní stánky poskytovatelů chytrých řešení a účastníci tak měli možnost se na místě zeptat na konkrétní technické záležitosti a také se domluvit na případné spolupráci pro jejich město či obec. Podrobnější informace ke konferenci naleznete v aktualitě s pozvánkou na akci a v aktualitě shrnující závěry z akce.

1655798110-788356543478048231589606005.jpg

Chytré aktuality

Od července roku 2022 pravidelně jednou za čtvrt roku publikujeme na internetových stránkách naší agentury novinky a příklady dobré praxe nejen z našeho regionu.

chytry-regionLukáš Rozlílek (lukas.rozlilek@karp-kv.cz, +420 731 004 402)

Jiří Červinka (jiri.cervinka@karp-kv.cz, +420 737 646 966)


Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.