Inovace jako služba pro zrychlení inovací a průmyslové transformace (IaaS 4 DR)

Realizace projektu: 1.1.2024 - 30.6.2026 (30 měsíců)

Rozpočet celého projektu: 2.720.670 €
Interreg podpora: 2.176.336 €

Rozpočet KARP:  3.850.000,- Kč (80 % z EU, 20 % z rozpočtu kraje)

Popis projektu:
IaaS 4 DR si klade za cíl posílit organizační a infrastrukturní kapacity v regionech pro zrychlení průmyslové transformace prostřednictvím inovací a transferu technologií v malých a středních podnicích s nízkou inovační výkonností a slabou inovační infrastrukturou.

Projekt je rozdělen do tří pracovních balíčků, které zahrnují budování inovačních týmů, rozvoj mezinárodní spolupráce odborníků na inovace, vytvoření nástrojů a pilotních aktivit pro podporu inovací a transferu technologií.

Projektové konsorcium:
16 partnerů z 11 zemí podunajského regionu
Hlavní partner: Slovensko - Technická univerzita v Košicích

Další partneři:

 • Slovensko – Košické regionální inovační centrum
 • Německo – Technologiezentrum Horb GmbH & Co. KG
 • Německo – Atrineo
 • Slovinsko - Pomurje Technology Park
 • Maďarsko - Pannon Business Network Association
 • Chorvatsko - TERA TEHNOPOLIS Ltd.
 • Rakousko - University of Applied Sciences Vorarlberg
 • Česká republika – Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
 • Bosna a Hercegovina – Development agency of the City of Prijedor “PREDA”
 • Rumunsko – Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding
 • Rumunsko - North-East Regional Development Agency
 • Maďarsko - Central Transdanubian Regional Innovation Agency Noprofit Limited
 • Černá Hora - Association for Democratic Prosperity – Zid
 • Ukrajina - INNOVATIVE COMPOSITE TECHNOLOGIES CENTER
 • Rakousko - Austria Wirtschaftsservice

Klíčové výstupy projektu CI-Hub:

1. Vzdělávací a kolaborativní webová platforma

Budeme spouštět novou webovou platformu pro kombinované vzdělávání, která obsahuje sadu nástrojů a vzdělávacích materiálů přizpůsobených pro kurz IaaS 4 DR. Tato platforma, vyvíjená a testovaná v průběhu našeho projektu, bude veřejně dostupná na jeho konci. Integruje všechny materiály a aktivity vytvořené během projektu a nabídne možnosti jak prezenčního, tak online vzdělávání, zajištěné našimi partnery a zainteresovanými stranami. Platforma bude otevřena pro nahrávání a používání obsahu všemi registrovanými uživateli.

2. Trvalá nadnárodní komunita pro inovace

Založíme trvalou komunitu, která spojí organizace a odborníky podporující inovace a průmyslovou transformaci v dunajském regionu. Tato komunita bude založena na základě profesního kodexu pro odborníky na podporu inovací a na propagaci akademie IaaS 4 DR mezi testovacími uživateli. Naše komunita bude zajišťovat nepřetržitý přístup k expertnímu know-how a infrastruktuře po celém dunajském regionu.

3. Akcelerátor IaaS 4 DR

Představíme Akcelerátor IaaS 4 DR, který zahrnuje integrované modely poskytování podpory pro inovace, včetně smart spaces a služeb, a pokročilé modely nadnárodní spolupráce. Vycházejíc z výsledků našich pilotních projektů, zavedeme nadnárodní iniciativy a integrované nabídky, umožňující našim partnerům trvale, flexibilně a efektivně přistupovat k zdrojům, které nejsou ve svých regionech stále dostupné.

O projektu se můžete více dozvědět na jeho oficiálních stránkách.

1716976359-84757253714144788101501849298.jpg


Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.