Dokumenty

Rozvíjet region nelze bez analýz, strategií, evaluací a dalších významných dokumentů. Ty nejdůležitější z nich, které zásadně ovlivňují naší práci naleznete právě zde. Informace o tom, jak tyto strategie naplňujeme v jednotlivých letech naleznete ve výročních zprávách KARP v sekci o nás.

ANALÝZY


STRATEGIE


STUDIE


OSTATNÍ


Analýzy a strategie související s Regionální inovační strategií Karlovarského kraje (RIS3) naleznete na www.ris3kvk.cz.

Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.