Designové a projektové myšlení

Cílem pilotního projektu je vytvoření metodického konceptu pro projektové myšlení, který pomůže žákům a studentům snadněji pochopit základy projektového řízení včetně základních analytických dovedností a způsobů řešení problémů. Metodika bude respektovat moderní formy výuky a naučí studenty jednoduchou formou pochopit tento složitý proces.

Testování propojení designového a projektového myšlení.

V předchozím období byla vytvořena metodika pro Kreativní učené (designové myšlení) a způsob výuky se velmi osvědčil, proto bude otestováno propojení těchto dvou modelů a metodik, tedy kreativního a projektového myšlení. Studenti budou seznámeni s designovým procesem a následně jak souvisí podnikání s navrhováním podnikatelského modelu.

Projekt začal v roce 2023. Probíhalo mapování a zjišťování potenciálu na školách v kraji. Byly realizovány interní workshopy a byla otestovány první návrhy metodiky. Probíhaly také workshopy pro cílovou skupinu na jednotlivých školách (Střední uměleckoprůmyslová keramická a sklářská Karlovy Vary, Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, Obchodní akademie Karlovy Vary a ZŠ Konečná).

Projekt zajištuje KARP s odborným týmem, manažerkou projektu, koordinátorem a metodikem a dále s autory textů, mentory, lektory a odbornou skupinou pro transformaci učebních metod.

1717764801-139148844321463784801392170383.jpg

1717764801-1754656141424830478146753053.jpg

1717764801-3299891471934687863206414774.jpg

Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.