VR PROFILAB

Virtuální laboratoř profesí Karlovarského kraje

O projektu

VR PROFILAB je inovativní projekt zaměřený na představení aktuálního stavu regionálního trhu práce ve virtuální realitě. Tento projekt je realizován Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání ve spolupráci s místními školami a firmami.

Karlovarský kraj se dlouhodobě potýká s odlivem kvalifikovaných lidí a nízkou návratností absolventů vysokých a středních škol zpět do regionu. Tento problém je spojen s nízkou inovační aktivitou místních firem a nedostatkem kvalifikované pracovní síly. VR PROFILAB má za cíl zvýšit dostupnost dat o trhu práce, rozšířit znalosti žáků a studentů a vytvořit virtuální laboratoře profesí, které přiblíží nejžádanější profese v kraji.

Virtuální realita umožní žákům a studentům přejít od pouhého „učení“ k „cítění“ obsahu, což může výrazně ovlivnit jejich volbu studijního oboru nebo profese.

Naše cíle

 • Zvýšit informovanost: Představit žákům a studentům aktuální stav trhu práce a nejvíce poptávané profese v Karlovarském kraji.
 • Použití moderních technologií: Využití virtuální reality, která je pro mladou generaci atraktivní a umožňuje realistické prožitky pracovního prostředí.
 • Praktické poznatky: Ukázat situace, které by nebylo možné běžně zprostředkovat (např. práce lékaře, chemika a dalších profesí).
 • Ovlivnění budoucí volby kariéry: Díky reálným zážitkům z virtuální reality pomoci studentům při rozhodování o budoucí studijní a profesní cestě.
 • Propojení s trhem práce: Zmírnit rozdíly mezi nabídkou profesí na školách a poptávkou firem, zvýšit uplatnitelnost absolventů a podpořit jejich návrat do regionu.

Koho oslovujeme

Projekt VR PROFILAB je určen:

 • Žákům 8. a 9. tříd základních škol, kteří se rozhodují, na kterou střední školu půjdou dál studovat.
 • Studentům 2. ročníků středních škol, kteří si budou vybírat profilové předměty.
 • Výchovným a kariérovým poradcům, pedagogům a dalším vzdělávacím pracovníkům.
 • Rodičům žáků a studentů.

Přínosy pro studenty

 • Praktické učení: Reálné zážitky z pracovního prostředí ve virtuální realitě.
 • Komplexní informace: Detailní přehled o profesích, včetně průměrné mzdy a počtu volných pracovních míst.
 • Podpora kariérního rozhodování: Identifikace silných stránek žáků a studentů a návrhy vhodných profesí.
 • Efektivní vzdělávání: Virtuální realita umožní autentický zážitek z každodenní činnosti dané profese, což je efektivnější než tradiční metody, jako jsou exkurze.

Klíčové profese

 • Analytik
 • Brusič skla
 • Číšník
 • Elektromechanik
 • Foukač skla
 • Fyzioterapeut
 • Grafik
 • Chemický technik
 • Keramik
 • Kuchař
 • Lázeňská sestra
 • Lékař
 • Malířka porcelánu
 • Masér
 • Nástrojář
 • Programátor CNC
 • Programátor řídících systémů
 • Projektový manažer
 • Průmyslový inženýr
 • Skladník
 • Učitel
 • Zdravotní sestra

Webová stránka

V rámci realizace projektu vznikne webová stránka, která bude představovat klíčové profese. Každá profese bude mít stručnou charakteristiku, hrubou měsíční mzdu, počet osob v profesi, volná místa registrovaná na Úřadu práce a potřebné vzdělání pro výkon dané profese. Tato stránka bude sloužit jako cenný zdroj informací pro žáky, studenty a jejich rodiče při rozhodování o budoucí kariéře.

Kontakt

Pro více informací nás prosím kontaktujte na: katerina.vankova@karp-kv.cz
Více o projektu a ukázky z virtuálních laboratoří naleznete na našem YouTube kanálu.

1717764165-261844640104474793861441413.jpg

1717764165-725628431008612214166478421.jpg

1717764165-2675458131872903407149813598.jpg

1717764165-11105189171230744437818745231.jpg

Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.