Rozvíjíme region

Sledujeme trendy a potřeby našeho regionu zejména v oblastech inovací, vědy, výzkumu, rozvoje podnikání, vzdělávání a investičních příležitostí. Rozvíjíme vzájemnou spolupráci subjektů v těchto oblastech a zavádíme nové aktivity, s cílem posilovat konkurenceschopnost a rozvíjet náš region

Mapujeme prostředí regionu, přinášíme inspirující příklady chytrých měst a obcí, otvíráme nové oblasti potenciálu Karlovarského kraje a podílíme se na transformaci regionu.

Našimi aktivitami plníme roli intermediární instituce s celokrajskou působností a významně přispíváme k tomu, aby Karlovarský kraj byl vnímán jako region vstřícný k inovacím, podnikavosti, meziregionální spolupráci, a jako kraj, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.

Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.