Chytré aktuality #1: Kdo bude chytrým městem, jak funguje digicentrum a jak bojovat s vylidňováním?

1. 7. 2022

Přinášíme první chytré aktuality, které se zaměřují na inovativní způsoby rozvoje chytrého regionu nejen skrze digitální inovace, ale také pomocí sociálních inovací. Kromě zajímavostí z našeho regionu přináší zajímavé příklady a aktuality z jiných regionů České republiky, ale také ze světa.

Na co se můžete v dnešním prvním vydání těšit?

 1. V Karlovarském kraji funguje jedno z osmi digicenter v České republice
 2. Participativní rozpočet zavedla již čtyři města regionu
 3. Nová aplikace pomůže zorientovat se v české a bavorské veřejné správě
 4. Karlovy Vary zmodernizovaly svá parkoviště
 5. Podávání přihlášek do soutěže Chytrá města 2022 vrcholí
 6. V Jihočeském kraji zavedli inovativní způsob podpory lokálních výrobců a zdravého stravování ve školách
 7. Crowdfunding jako cesta k záchraně přírodního bohatství a způsob boje proti vylidňování obce
 8. Aktuální akce


Z domova

V Karlovarském kraji funguje jedno z osmi digicenter v České republice

Ve Skalné na Chebsku se pravidelně scházejí pedagogové základních škol, aby vzájemně sdíleli zkušenosti s využíváním informačních technologií. Na zdejší základní škole vzniklo jedno z osmi digicenter v České republice a škola se tak zařadila mezi takové organizace jako je iqFABLAB Liberec, Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium Praha, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Fakulta strojní ZČU v Plzni, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, ZŠ Labyrinth Brno a Gymnázium J. S. Machara Brandýs n. Labem.

Setkání, která se konají pravidelně vždy třetí středu v měsíci, byla již věnována například tvorbě myšlenkových map v online prostředí, základům programování, digitálním fotografiím a dalším tématům. Prezentace ze setkání publikuje škola na svých internetových stránkách. Mohou se s nimi tak seznámit pedagogové, kteří nemohli na setkání z časových důvodů dorazit, ale i široká veřejnost. Digicentra zastřešuje nezisková organizace Elixír do škol, jejímž cílem je podporovat výuku technických a přírodovědných předmětů na základních a středních školách. K aktivitám organizace je možné se připojit prostřednictvím webových stránek.

1656316520-150114740910788084052001392154.jpg

Participativní rozpočet zavedla již čtyři města regionu

První ročník participativního rozpočtu vyzkoušela již čtyři města regionu, kde mohou občané navrhnout zajímavý projektový záměr pro město a zároveň o navržených projektech hlasovat. Prvním městem v regionu, které zavedlo participativní rozpočet, bylo v roce 2019 město Mariánské Lázně. V následujícím roce si vyzkoušelo tuto inovativní metodu město Cheb a v letošním roce se přičlenila také města Chodov a . Ve všech městech již byly sesbírány pro letošní ročník návrhy projektů, vybírat realizované projekty formou hlasování občanů budou ještě města Chodov (od 1. 7. do 31. 8.) a Aš (od 1.9. do 30. 9.). Seznámit se s jednotlivými projekty je možné na internetových stránkách jednotlivých měst.

V Karlových Varech probíhal projekt Čtvrti sobě, kde ale návrhy od obyvatel vybral Magistrát města Karlovy Vary. Celkem se zde bude realizovat 13 projektů v hodnotě 5,25 milionu korun.

Nová aplikace pomůže zorientovat se v české a bavorské veřejné správě

Přeshraniční aplikace Budeme digitální bude jedním ze dvou posledních projektů realizovaných v rámci Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko - Česká republika. Aplikace přispěje lepší orientaci Čechů v německé veřejné správě a naopak obyvatelům Německa v té české. Nahradí tak původní tištěné průvodce v papírové podobě. Mezi hlavní cílové skupiny aplikace patří orgány veřejné správy.

Zdroj: www.kr-karlovarsky.cz

Karlovy Vary zmodernizovaly svá parkoviště

Nová parkoviště jsou bezobslužná, nabízejí možnost placení kartou a informují o aktuální obsazenosti nejen na informačních cedulích rozmístěných po městě, ale také prostřednictvím dopravního portálu dostupného v aplikaci Vary virtual.

Z ČR

Podávání přihlášek do soutěže Chytrá města 2022 vrcholí

Do konce července je možné registrovat chytrá řešení obcí, měst, krajů a dodavatelů chytrých řešení do soutěže Chytrá města 2022. Soutěž bude probíhat ve čtyřech základních kategoriích – projekt, idea, model a osobnost. Přihlásit do soutěže tak není nutné pouze realizovaný projekt, ale také zajímavý nápad nebo komplexní přístup řešení chytrého města nebo obce. Vítěze v jednotlivých kategoriích vybere přibližně třicetičlenná porota složená ze zástupců akademického sektoru, veřejné správy a technologických lídrů. Více informací o soutěži naleznete na stránkách soutěže nebo na webu Sdružení měst a obcí. Soutěž pořádá nezisková organizace Smart City Innovations Institut za podpory Ministerstva pro místní rozvoj.

V Jihočeském kraji zavedli inovativní způsob podpory lokálních výrobců a zdravého stravování ve školách

Kvalitní potraviny pro naše děti a k tomu navíc podpořit lokální výrobce? Dá se to. V Jihočeském kraji vyvinuli aplikaci Jihočeské tržiště, která propojuje lokální producenty se školními jídelnami. Od září tak bude moci jídelna získat přehled o cenách jednotlivých producentů, které jsou levnější o mnohdy nemalou marži běžných velkoobchodů. Zároveň se sníží uhlíková stopa díky kratším přepravním vzdálenostem. Do platformy se může zaregistrovat jakýkoli zemědělec nebo farmář bez požadavků na objem výroby.

Zdroj: www.promestaobce.cz

1656315773-629883054484379906105057774.jpg

Ze světa

Crowdfunding jako cesta k záchraně přírodního bohatství a způsob boje proti vylidňování obce

Španělská obec Oliete, na trase mezi Barcelonou a Madridem, trpí silným odlivem obyvatelstva kvůli nedostatku příležitostí. Od roku 2014 se snaží tomuto problému čelit pomocí crowdfundingu, kdy se velký počet jednotlivců finančně skládá na větší finanční částky.

V Oliete zůstávají z důvodu depopulace i tisíce let staré olivové plantáže ladem. Za posledních 100 let se snížil počet obyvatel z přibližně 2400 na 500 a počet hektarů olivových plantáží z necelých 400 na 56 hektarů. Zdejší olivovníky kvůli nedostatečné péči usychají. Proto vymyslela místní organizace Asociacion para la recuperacion de olivos yermos en Oliete kreativní způsob adopce olivovníků, který pomohl zachránit již přes 12 tisíc olivovníků. Každý z téměř 11 tisíc adoptivních rodičů měl možnost si podle fotky vybrat konkrétní adoptovaný olivovník, pojmenovat ho a průběžně je informován o jeho údržbě. Adoptující mají možnost se kdykoliv na svůj olivovník zajet podívat a za odměnu získávají také 2 litry zdejšího olivového oleje. Díky projektu se podařilo zaměstnat nové zaměstnance a zvýšit turistickou atraktivitu této oblasti. Adoptovat olivovník je možné prostřednictvím webových stránek https://apadrinaunolivo.org/en.

Pokud byste chtěli vyzkoušet pro své aktivity crowdfundingu, můžete využít české platformy. Jejich srovnání naleznete na https://www.donio.cz/srovnani-platforem.

Zdroj: https://apadrinaunolivo.org; www.simra-h2020.eu

1656316442-11214067417976503951945660816.jpg

Aktuální akce

 • URBIS SMART CITY FAIR (Brno; 20.-22.9. 2022): Veletrh chytrých řešení pro města a obce
 • FUTURE MOBILITY 2022 (Brno; 20.-22.9. 2022): Inteligentní technologie pro dopravu a inovace v oblasti chytré mobility
 • Kurzy BIM pro veřejnou správu (Praha/online): kurzy o informačních modelech budov, jejichž využívání bude povinné od července roku 2023 pro všechny zadavatele nadlimitních veřejných stavebních zakázek (vypsány akce od 21. 6. do 30. 11. podle různých cílových skupin).
 • Online vzdělávání „Co jsou otevřená data“ (online; 15. 9. 2022): Ministerstvo vnitra ČR poskytuje online i prezenční školení k tématu otevřených dat.

Chytré aktuality #1: Kdo bude chytrým městem, jak funguje digicentrum a jak bojovat s vylidňováním?
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.