Zajišťujeme financování

Sledujeme potřeby soukromého sektoru v kraji a připravujeme dotační programy, které pomáhají rozvíjet podnikání a podporovat spolupráci s výzkumnými institucemi. Pro podnikatelský sektor vykonáváme administraci několika dotačních titulů Karlovarského kraje.

Každá fáze podnikání může vyžadovat podporu ať v podobě konzultace či mentoringu, tak finanční v podobě voucherů. Vouchery jsou určeny na implementaci strategických projektů, inovací či tvorbu kreativního řešení.

Sledujeme dotační programy a vyhlašované výzvy. Ve spolupráci i s dalšími subjekty, tyto dotační příležitosti představujeme a šíříme v našem regionu.

Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.