Pomáháme inovovat

Zvyšujeme konkurenceschopnost firem prostřednictvím inovativních postupů. Výzkumné, vývojové a inovační aktivity podporujeme jak finančně (například prostřednictvím voucherů), tak i realizací dalších aktivit specifikovaných RIS3 strategií Karlovarského kraje. RIS3 strategie je strategický dokumentem, který důkladně analyzuje pozici Karlovarského kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a navrhuje opatření pro zlepšení inovačního prostředí.

Konkurenceschopnost firem zvyšujeme prostřednictvím zavádění inovativních postupů, odbornými workshopy, konzultacemi, propojením s odborníky v dané oblasti. Podporujeme zavádění digitalizace, robotizaci a automatizaci.

Podílíme se také na přípravách vědeckotechnického parku a Informačně vzdělávacího střediska, které zvýší intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v našem regionu. Aktuální vizí Karlovarského kraje je výstavba Krajského inovačního centra "KIC".


Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.