Vytváříme komunitu

Posilujeme regionální vazbu mezi obyvateli, studenty a podnikateli. Snažíme se zefektivnit cestu podnikatelů k hledání relevantních obchodních partnerů a zaměstnanců.

Vytváříme prostor pro jednání se soukromými i veřejnými subjekty, zejména našeho kraje. Považujeme za důležité naslouchat, přenášet informace a pomáhat, či být podporou při řešení podnětů a požadavků. Snažíme se zapojovat místní subjekty a tím rozvíjet komunitu, která je pro rozvoj regionu nepostradatelná.

Podporujeme patriotismus a hrdost ve vazbě na náš kraj.

Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.