Cirkulární Inovační Hub (CI-Hub)

Realizace projektu: 1.1.2024 - 30.6.2026 (30 měsíců)

Rozpočet celého projektu: 2.351.006 €
Interreg podpora: 1.880.805 €

Rozpočet KARP: 4.250.000,- Kč (z toho 80 % z EU a 20 % z rozpočtu kraje)

Popis projektu:
CI-Hub projekt reaguje na problémy malých a středních podniků (MSP) v Karlovarském regionu, kterými je nedostatek znalostí cirkulární ekonomiky a nízká inovační aktivita. Cílem je zavést mezinárodní akcelerační program pro přechod na cirkulární principy v dodavatelských řetězcích. Realizované aktivity projektu se zaměřují na tyto odvětví zpracovatelského průmyslu: elektronické výrobky, potravinářské a nápojové výrobky, farmaceutické a chemické výrobky, kovy a kovové výrobky, plasty a pryžové výrobky, stroje a zařízení, stavební materiály a nábytek.

Projekt bude realizován prostřednictvím tří pracovních balíčků, včetně budování mezinárodního ekosystému partnerství, nastavení modelu cirkulární transformace a testování služeb akcelerátoru cirkulární transformace.

Projektové konsorcium:
13 partnerů z 13 zemí podunajského regionu
Hlavní partner: Slovinsko - Pomurje Technology Park

Další partneři:

 • Maďarsko – IFKA Public Benefit Nonprofit Ltd.
 • Česká republika – Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
 • Rumunsko – Technical University of Cluj-Napoca
 • Bulharsko – Foundation Cluster Information and Communication Technologies
 • Srbsko - Science and Technology Park Čačak
 • Bosna a Hercegovina – Digital Innovation Hub ONEX
 • Německo - bwcon research
 • Slovensko - Technical University of Kosice
 • Rakousko - Carinthia UAS - non-profit limited liability company
 • Chorvatsko – Croatian Chamber of Economy – County Chamber Varaždin
 • Moldavie - Organization for Entrepreneurship Development
 • Černá Hora - Science and technology park Montenegro

Asociovaní partneři: Zástupci měst, regionů a akademických institucí ze zemí partnerského regionu.

Klíčové výstupy projektu CI-Hub:

1. Vývoj a implementace udržitelných řešení:

Projekt CI-Hub vyvíjí a implementuje řadu metod, systémů a programů, které pomáhají organizacím efektivně přecházet k cirkulárním hospodářským modelům. Tyto zahrnují hodnotící aplikace pro dodavatelské řetězce, systémy monitorování pokroku a sady nástrojů pro tvorbu cirkulární hodnoty.

2. Podpora a vzdělávání pro malé a střední podniky (MSP):

Projekt zahrnuje vývoj akademického programu a společných e-komunitních platforem, které poskytují vzdělávací materiály a umožňují sdílení znalostí a zdrojů mezi účastníky. Toto napomáhá posílení kapacit podniků a urychlení jejich adaptace na cirkulární ekonomiku.

3. Strategie udržitelnosti a nadnárodní spolupráce:

V rámci projektu je vyvíjena nadnárodní strategie udržitelnosti a přenositelnosti, která zajišťuje dlouhodobý dopad projektových výsledků a podporuje širokou spolupráci napříč různými regiony. Toto zahrnuje nové nadnárodní akcelerátory služeb a strategie, které usnadňují přechod k inovativnějším a udržitelnějším průmyslovým praktikám.

O projektu se můžete více dozvědět na jeho oficiálních stránkách.

1716976215-9351429368634427841566474016.jpgVize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.