Chytré aktuality #2: Jak bojovat s vysokými cenami energií a efektivně zajistit čistotu ve městě

27. 9. 2022

Další díl ze světa Chytrého regionu je zde. V našem seriálu se zaměřujeme na zajímavosti, které představují inovativní způsoby rozvoje nejen skrze digitální inovace, ale také pomocí inovací sociálních. Kromě zajímavostí z našeho regionu přináší zajímavé příklady a aktuality z jiných krajů České republiky, ale také ze zahraničí.

Na co se můžete v dnešním vydání těšit?


Z domova

Kraslice plánují významné úspory energií. Opatření definovaná analýzou nastiňují potenciál úspor v rámci městského majetku

Současný nárůst cen energií trápí nejen domácnosti, ale také města, obce a kraje. Jak se s tímto novodobým efektem vypořádali Kraslice? Zastupitelstvo nechalo vypracovat Analýzu možnosti úspor pro vybrané objekty v majetku města. Navrhovaná opatření berou v potaz možnosti využití LED osvětlení, ale také například instalaci fotovoltaických elektráren, časově řízenou cirkulaci teplé vody, nebo také využívání odpadního tepla. Analýza se věnuje konkrétně objektům základních a mateřských škol, budově internátu a veřejnému osvětlení města. Kromě investičních výdajů a potenciálu úspor energií řeší analýza také případné možnosti využití dotační podpory. Celkové investice do všech řešených objektů a veřejného osvětlení byly vyčísleny na více než 37 milionů korun, roční úspory by měly dosahovat přibližně necelých 2,3 milionu korun ročně. Ne všechny investice do objektů mohou být efektivní. Některé budovy v Kraslicích již částečnými energetickými opatřeními prošly, implementace dalších opatření by tak nepřinesla požadovanou finanční úsporu. K realizaci opatření byly za využití dotační podpory navrženy 3 objekty a veřejné osvětlení (u dvou objektů za současné instalace fotovoltaické elektrárny). U dalších dvou objektů naopak realizace opatření doporučena z důvodu neefektivity nebyla.

Čistší Sokolov také díky webové aplikaci

Město Sokolov obnovilo projekt Čisté město. Občané města mohou prostřednictvím webové aplikace označit veřejné prostranství, kde je třeba zajistit úklid. V rámci projektu jsou navíc využíváni nezaměstnaní občané evidovaní na Úřadu práce.
Od začátku roku již získala radnice díky projektu přes dvacet podnětů na úklid veřejného prostranství. Na jednotlivé požadavky průběžně reaguje městská policie, která projekt koordinuje a pracovníky vykonávající úklid přímo zaměstnává. V rámci projektu byla například během července odklizena velká černá skládka v Nádražní ulici v prostorách bývalého železničního depa. Aby nebyla skládka opět založena, umístí v místě město kamerový systém, který bude na pořádek v lokalitě dohlížet.

Zdroj: Město Sokolov (1, 2)

Města v regionu zprovozňují portály občana

V červenci spustilo krajské město nový portál občana Karlovy Vary. Doplnily tak města jako je Cheb, Aš a Kraslice, která již svým portálem občana nějakou dobu disponují. Díky portálům měst mohou občané komunikovat s úřady jednodušeji, bez nutnosti osobní návštěvy.
Ještě v minulém roce bylo přitom těchto portálů po celé České republice podle společnosti Marbes jen 24 (1). A k čemu konkrétně portál občana může sloužit? V případě jednotlivých portálů občana na území našeho kraje je možné například měnit výši poplatků nebo se ujistit, že nemá občan vůči městu žádný dluh, uhradit online své závazky vůči městu, elektronicky podávat žádosti, ale také nahlížet na úřední desku, sledovat rozpočet města nebo vyhledávat kontakty na zaměstnance úřadu. Služby jednotlivých portálů se liší, pravděpodobné ale je, že se budou do budoucna rozlišovat.
 

Z ČR

I obce mohou mít vlastní e-shop

Prvky digitalizace je možné začleňovat i do internetových stránek malých obcí. V Patokryjích u Mostu vyzkoušeli vytvořit obecní e-shop. Ten slouží k úhradě obecních poplatků, ale také k zapůjčení obecního majetku občanům obce za drobnou úplatu. Občané si tak například mohou pro rodinné oslavy zapůjčit pivní set, party stan nebo třeba multikáru. Prostřednictvím e-shopu je možné si také zarezervovat hřiště nebo pronajmout společenský sál. 

1664263872-53676442713630322491687094602.png

V digitálních službách dostupných na webu v našem kraji patří mezi průkopníky obec Velká Hleďsebe. Prostřednictvím webu obce je možné si zarezervovat sportoviště nebo například získat informace o harmonogramu svozu jednotlivých druhů odpadu v interaktivním kalendáři. Obec prostřednictvím svého webu také aktivně komunikuje s občany a představuje dění v obci. K informovanosti zde navíc využívají, stejně jako mnoho dalších obcí v našem kraji, aplikaci V obraze. To, že web Velké Hleďsebe patří mezi „top“ dokazují pravidelné úspěchy v soutěži Zlatý erb.

Zdroje: Obec 2030, Velká Hleďsebe

Ze světa

Inovovaná linka bezpečí pomáhá chránit děti 21. století
Chytrá řešení mohou být zaměřena na jakoukoliv oblast zlepšování kvality života obyvatel. V Británii tak inovovali například běžnou linku bezpečí, kam mohou volat děti a mladiství s jakýmkoliv problémem. Využili k tomu technologie, které jsou této cílové skupině bližší a vyvinuli zvláštní aplikaci Mind Of My Own. Na jejím vývoji se podílí mladí lidé, kteří mají k cílové skupině blíže. Komunikace přes tuto aplikaci je pro děti přirozenější a nevyhrocuje samotnou stresovou situaci voláním někomu neznámému. Dítě s problémem pouze v aplikaci vyplní stručný formulář s emotikonami vyjadřující jeho aktuální pocity.

1664264247-84029300411354135091712879424.jpg

Webovou aplikaci navíc není třeba instalovat, takže je možné se k ní bez problému dostat z jakéhokoliv zařízení, včetně například školního počítače. Aplikace má i další výhody spočívající například v úspoře času sociálních pracovníků, kteří mohou od dítěte dostat rychlé informace bez zdlouhavého rozhovoru. Děti se také díky aplikaci mohou snadněji učit formulovat své potřeby. Díky 100 jazykovým mutacím aplikace, ji mohou využívat i děti menšin. Podrobnější informace o aplikaci jsou k dispozici na webu projektu.Mind Of My Own.
 

Aktuální akce


Chytré aktuality #2: Jak bojovat s vysokými cenami energií a efektivně zajistit čistotu ve městě
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.