Konference Chytrá řešení pro města a obce představila inovativní nástroje pro rozvoj obcí

9. 6. 2022

V úterý 7. 6. 2022 jsme pořádali unikátní konferenci, která představila chytrá řešení pro města a obce a inspirovala zástupce samospráv k rozvoji chytrého regionu. Akce proběhla na letišti v Karlových Varech a představila příklady dobré praxe zavedených chytrých řešení. Přímo na místě byly také výstavní stánky poskytovatelů chytrých řešení a účastníci tak měli možnost se na místě zeptat na konkrétní technické záležitosti a také se domluvit na případné spolupráci pro jejich město či obec.

Konferenci, která byla rozdělena do třech bloků, úvodním slovem zahájil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, na kterého navázal teoretickým úvodem k chytrému regionu moderátor akce David Škorňa. Ve svém příspěvku se věnoval mimo jiné i příkladu města Kladna, ve kterém působí.

O tom, že chytrá řešení nemusejí být založena jen na digitalizaci, hovořili v rámci příspěvku Sociální inovace v rozvoji komunit a venkovských regionů Tatiana Konrádová a Martin Hruška z Ministerstva práce a sociálních věcí. Prezentující představili nedávno dokončený projekt Místa zblízka řešící komunitní rozvoj obcí na území Ašska a Sokolovska, ale také nově připravované projekty, do kterých se budou moci obce našeho kraje zapojit. Posledním prezentujícím bloku byl Matouš Bolek ze Správy informačních technologií města Plzně (SIT). Prezentaci věnoval především využití dronů při spolupráci s integrovaným záchranným systémem, konkrétně při pátrání po pohřešovaných, při hašení požárů, dozoru na demonstracích nebo při prokazování prodeje drog. Účastníci se mohli s dronovou technikou seznámit nejen během prezentace SIT, mezi vystavovateli zabývajícími se drony byla také regionální firma Vertical Images.

V rámci druhého bloku se představila regionální firma HDT impex, která se věnuje technologiím chytrého osvětlení. Mimo příkladů PPP projektů realizovaných v partnerství veřejného a soukromého sektoru v Makedonii a Řecku, vyzdvihla firma také garantované úspory při instalaci moderních svítidel. Následovaly dva příspěvky zaměřené na řešení v oblasti turistického ruchu. Prvním z nich byla platforma pro digitální průvodce SmartGuide vyvíjející stejnojmennou aplikaci, která dokázala, že chytrá řešení nemusejí být nákladná. Zároveň firma představila příklad dobré praxe využití aplikace v Karlových Varech a možnosti využívání dat pro potřeby turistického ruchu. Poslední příspěvek bloku měl opět silný regionální podtext. Petr Mikšíček v něm představil aplikaci Živé hory využívající principy jedinečné hrané rozšířené reality, která napomáhá zvyšovat atraktivitu Krušných hor.

Součástí druhého bloku byla také tour po stáncích, kdy jsme prostřednictvím kamery vyrazili k jednotlivým vystavovatelům u stánků. Účastníci se tak mohli blíže seznámit se stánky, které mohli po celou dobu konference navštívit. Nabídka byla pestrá, od využívání dotykových televizí pro účely výuky, přes využívání online pasportizace pro obce a informačních modelů budov BIM (společnost GEPRO), po představení digitálních úředních desek (firma DigiDay Czech).


V závěrečném bloku představil Vít Král proces vytváření smart strategie na příkladu jihočeského Milevska. V závěrečné prezentaci ukázala společnost JRK chytrý přístup k využívání biologicky rozložitelného odpadu na příkladu moderní kompostárny v Teplicích.

„Chtěli jsme vytvořit akci, která by ukázala městům a obcím v regionu zajímavá chytrá řešení využitelná nejen pro velká města, ale také pro menší obce. Dovolím si tvrdit, že konference tohoto typu, v rámci které by se mohli zástupci měst a obcí našeho regionu seznámit s inovativními technologiemi a přístupy k řízení obcí, se v našem kraji doposud nekonala. Během konference jsme chtěli také vyzdvihnout regionální kontext. Jsme proto rádi, že byl o konferenci zájem a vnímáme také pozitivní reakce,“ zhodnotil ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, Vlastimil Veselý.

Konference Chytrá řešení pro města a obce představila inovativní nástroje pro rozvoj obcí

Soubory ke stažení

Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.