Dataportál Karlovarského kraje

Dataportál Karlovarského kraje je univerzální datový a informační zdroj pro kohokoliv, kdo se zajímá o dění v regionu. Nabízí ale také infrastrukturu pro otevírání dat v kraji, která zvýší transparentnost a rozvoj veřejné správy a zlepší informovanost občanů, ale také pomůže obcím plnit zákonnou povinnost zveřejňovat data v Národním katalogu otevřených dat. Dataportál vytvořila a nadále spravuje Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o. a byl spuštěn v lednu 2024 a je neustále doplňován a aktualizován.

Dataportál je dostupný na doméně www.datazapad.cz

Uživatelům nabízí využití tzv. otevřených dat, přehled webových stránek, které poskytují různá data o kraji, informace o inovačním prostředí Karlovarského kraje formou Regionální inovační mapy, různé analytické výstupy související s krajem i atraktivní vizuály z jednotlivých oblastí života v regionu.

Práce s daty je v současné době celosvětovým trendem i klíčovou součástí konceptu Smart Region, Smart City a Smart Village. Vzhledem k tomu, že se Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o. (KARP) tímto tématem dlouhodobě zabývá, vytvořila v rámci projektu Smart Akcelerátor 3 spolehlivý zdroj informací z Karlovarského kraje s názvem Dataportál Karlovarského kraje (dále dataportál) pro uživatele z řad odborníků i veřejnosti.

Dataportál obsahuje čtyři sekce, každá z nich je zaměřena na jiné potřeby uživatelů a výstupy krajských dat.

1. Katalog otevřených dat

Datové soubory zveřejněné rovněž v Národním katalogu otevřených dat veřejně přístupné v otevřeném a strojově čitelném formátu, dostupné bez jakýchkoli technických překážek nebo omezených podmínek užití a připravené pro další zpracování.

2. Analytické výstupy

Katalog webových stránek, jež poskytují různá data o Karlovarském kraji, a analytické výstupy realizované členy týmu Karlovarské agentury rozvoje podnikání.

3. Regionální inovační mapa

Interaktivní přehled o inovačním prostředí Karlovarského kraje ve čtyřech oblastech: inovační ekosystém, soukromý sektor, veřejný sektor, podpora inovací a podnikání.

4. Profil regionu

Ucelený pohled na socioekonomickou situaci Karlovarského kraje zahrnující sociální, ekonomické a územní sféry.

Pokud Vás data o Karlovarském kraji zpracovaná do zajímavých výstupů a vizualizací zaujala, navštivte samostatnou doménu www.datazapad.cz

1717757785-14322079621410574536624307795.jpg

Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.