Chytré aktuality #3: Jak využívat dotace na ekologická chytrá řešení?

31. 12. 2022
Přinášíme v pořadí již třetí chytré aktuality zachycující nejdůležitější novinky z oblasti smart řešení v Karlovarském kraji. Článek tentokrát silně provází téma životního prostředí. Mimoto se ale můžete těšit na 360° prohlídku jednoho z našich lázeňských měst nebo interaktivní podobu územního plánu Nové Role. Jako již obvykle nechybí ani tentokrát inspirace z jiných regionů a ze světa.


Z domova

Město Sokolov začne intenzivně využívat dešťovou vodu

Voda je čím dál vzácnější zboží. Ne vždy je ale třeba využívat „placenou“ pitnou vodu. I z toho důvodu začnou vybrané mateřské školy, dům dětí a mládeže a sportovní areál Baník začnou v Sokolově zadržovat dešťovou vodu. Ta bude ztékat ze střech budov do retenčních nádrží a bude dále využívána pro zavlažování zeleně, výrobu ledu na zimním stadionu nebo ochlazování přilehlých zpevněných městských ploch během horkých letních dnů. Celkově bude instalováno 17 retenčních nádrží o objemu 398 m3. Pro bližší představu jde přibližně o 2 650 naplněných průměrných koupelnových van.

Budování retenčních nádrží se předpokládá v letech 2023 až 2024. U tří objektů mateřských škol bylo již vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace, u ostatních projektů se rozhodnutí očekává nebo stále probíhá hodnocení žádosti. Akce budou financovány ze Státního fondu životního prostředí, v rámci kterého mohou být podpořeny aktivity až do sta procent uznatelných nákladů. Informace o jednotlivých projektech naleznete na internetových stránkách města Sokolov.

Zdroj: Město Sokolov

Dest

Karlovy Vary opět rozšiřují svou MHD o ekologičtější autobusy

Město Karlovy Vary zařadilo do svého vozového parku další nový autobus poháněný na stlačený zemní plyn (CNG), tentokráte ale doplněný o několik smart řešení zpříjemňujících přepravu cestujícím i řidiči. Významným chytrým prvkem je automatické sčítání cestujících. Nově pořízený vůz také disponuje veřejnou wifi sítí, kamerovým systémem, USB nabíječkami a digitální grafikou následujících zastávek. Samozřejmostí je také bezbariérovost, která je již běžnou součástí všech autobusů zdejší MHD. Dopravní podnik Karlovy Vary již provozuje více než polovinu autobusů na ekologičtější pohon.

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary

Sokolovskou MHD obohatí chytré zastávky

Ze Sokolova přinášíme ještě jednu chytrou novinku. S novým rokem by ve městě měly přibýt dvě chytré autobusové zastávky. Doplní tak rozsáhlou modernizaci přístřešků MHD realizovanou v posledních letech. Chytrými prvky budou vybaveny zastávky Závodu míru a zastávka Ulice Jednoty, drogerie. Právě na těchto zastávkách je nejvyšší pohyb cestujících. Kromě elektronického jízdního řádu budou zastávky disponovat také SOS tlačítkem první pomoci a defibrilátorem, chybět nebudou ani čidla reagující na snahu poškodit zastávku. Částečnou energetickou soběstačnost zastávky zajistí solární panely.

Zdroje: Město Sokolov, REGIONZAPAD.CZ, Seznam zprávy

Aš začleňuje elektromobilitu do vozového parku

Město Aš pořizuje již druhý elektromobil pro svou pečovatelskou službu. Škodu Citigo doplnila v letošním roce Dacia Spring Elektric 45. Obě vozidla v celkové hodnotě téměř 1,25 mil. Kč byla pořízena díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, která pokryla naprostou většinu nákladů na pořízení. Město tak uhradilo pouze necelých 90 tisíc Kč.

Elektromobilita v obcích Karlovarského kraje není žádnou novinkou. Spolu s městem Aš pořídilo v minulosti elektromobil pro zajištění svého chodu nebo chodu podřízených organizací minimálně 16 obcí. Bližší informace o těchto obcích naleznete v Mapě chytrých řešení umístěné v Regionální inovační mapě.

Zdroj: Město Aš

Elektromobilita Aš

Mariánské Lázně vytvořily inovativní 360° prohlídku města

Chcete nahlédnout do Mariánských Lázní? Nasajte atmosféru během průvodci vedené prohlídky města a navštivte několik významných míst v tomto lázeňském městě. Na každém místě se na videu díky použitým technologiím můžete rozhlédnout po celém okolí tak, jako byste stáli přímo na zabíraném místě. Jedinečné záběry podzimních Mariánských Lázních si mohou potenciální turisté užít ideálně s VR brýlemi, i bez nich se ale jedná o zajímavý způsob, jak představit destinaci před její návštěvou. Video je možné zhlédnout na internetových stránkách města nebo na YouTube.

Zdroj: Město Mariánské Lázně

Nová Role zprovoznila na svém webu interaktivní územní plán

Nový interaktivní územní plán napomáhá nejen obyvatelům města se zorientovat v potenciálních rozvojových plochách. Aplikace, která je součástí městského geoportálu, barevně odlišuje rozvojové plochy od přírodních. Při rozkliknutí jakékoliv plochy se zobrazují o konkrétním území podrobnější informace (např. o záměru výstavby rodinných nebo bytových domů, plochách k rekreačnímu využití atd.). Kromě územního plánu obsahuje geoportál mj. pasport veřejného osvětlení a inženýrských sítí.

Zdroj: Město Nová Role

Interaktivní územní plán

Z ČR

V Praze vytiskli první zastávku MHD na 3D tiskárně

V Praze nechali vytisknout jako první v Česku zastávku MHD z betonu na 3D tiskárně. Chytrá není nově zkonstruovaná zastávka jen díky zvolené metodě výroby, ale také rychlostí stavby a úsporou využitého materiálu. Zastávka byla vytisknuta za 36 hodin a navržený design, který využívá přírodní principy uspořil 60 % běžně využívaného materiálu. Vzhledem k výhodám 3D tisku z betonu se budeme s obdobnými stavbami pravděpodobně setkávat čím dál častěji.

Zdroj: www.zdopravy.cz

Ze světa

Nejpesimističtější město Finska, i tak může vypadat marketing

Finské město Puolanka je vzorový příklad chytré obce, která dokáže vytěžit maximum ze svých slabých stránek. Svou zapšklost a pesimismus využili obyvatelé města ve svém marketingu a prohlásili se za nejpesimističtější město Finska.

Město dlouhodobě, obdobně jako náš region, trpí úbytkem obyvatelstva. Opouští ho mladí lidé a populace se od 80. let zmenšila na polovinu. Razantního úbytku obyvatelstva si začala všímat média.

Pesimusmus a negativní energie je na každém kroku. Už při samotném vjezdu do města vás vítají informační cedule s nápisy: „Ztratili jste se?“ nebo „Ještě stále se můžete vrátit.“ Město pořádá Pesimistický festival, obyvatelé hrají v pesimistickém muzikálu, založili e-shop s pesimistickými předměty. Aby pesimismus ve městě nevyprchal, založili zde pro jistotu také Puolanské pesimistické sdružení.

Finsko

Vše začalo před několika lety akcí Pesimistický večer, kde zaznělo často opakované postesknutí, že v Puolance nefunguje nic, ovšem tentokrát s dodatkem, že vlastně ani ten pesimismus zde nefunguje. Vcelku se ale jednalo o docela povedenou akci, během které se sešli lidé, kteří se dlouho neviděli. Postupně se začaly nabalovat další pesimistické aktivity – byla založena hudební skupina Trauma, natočilo se pesimistická promo videa a město zaměstnalo marketingového manažera, bývalého obyvatele, který se do města vrátil ze zahraničí. Díky projektu se dostalo město do širšího povědomí a podařilo se položit základy lokálnímu turismu, novým formám podnikatelských aktivit, semknout komunitu a podpořit místní kulturu.

Pokud nemáte dostatečně pesimistickou náladu, jestli je to v našem kraji vůbec možné, poslechněte si hudební klip Celé léto je zničené puolanské hudební skupiny, ve kterém si vám její obyvatelé náležitě postěžují.

Zdroje: 1, 2, 3, 4


Chytré aktuality #3: Jak využívat dotace na ekologická chytrá řešení?
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.