Medikem na gymplu

Cílem aktivity je zvýšit zájem studentů o studium na lékařských fakultách a tím zvýšit jejich zájem na přijetí, a to formou vzdělávacích workshopů a exkurzí, které se uskuteční v průběhu školních let 2023/2024 a 2024/2025. Celkem bude realizováno 20 workshopů a minimálně 2 exkurze pro 15 studentů. Skupina studentů v prvním školním roce je vybrána z 2. ročníků gymnázií v Karlovarském kraji v dalším školním roce pak pokračuje stejná skupina (tedy 3. ročník gymnazistů). Omezený počet studentů byl nastaven primárně z důvodu kapacit laboratoří a zajištění individuálního přístupu ze strany lektorů. Workshopy jsou nastaveny tak, aby prohlubovaly a rozšiřovaly učivo školních vzdělávacích plánů pro gymnaziální studenty a rovněž jim zvýšily šance pro úspěšné zvládnutí přijímacího řízení.

Realizaci aktivity zajišťuje manažerka pilotního projektu (Gymnázium Sokolov), 5 koordinátorů (Gymnázium Karlovy Vary, Ostrov, Cheb, Mariánské Lázně a Aš), 3 interní lektoři a 3 externí lektoři.

Projekt začal v roce 2023, již byly zrealizováno 10 workshopů. V listopadu 2023 se uskutečnil projektový den s názvem „Medici v nemocnici Sokolov“ Studenti měli možnost si prohlédnout vybraná oddělení sokolovské nemocnice včetně operačního sálu.

1717758119-15318337006758047811119546085.jpg

1717764549-10949927849082460931423443635.jpg

1717764549-1270720555339102351099472072.jpg

1717764549-18942608242467695092138157135.jpg

Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.