Chytré aktuality #5: Jak podporovat místní dodavatele?

19. 6. 2023

Máme pro vás nachystané již páté chytré aktuality nejen z Karlovarského kraje. V sedmi aktualitách seznamujeme s novými chytrými řešeními z měst a obcí Karlovarského kraje. Na co se těšit? Na inovativní projekt podporující místní dodavatele, další chytré prvky v rozvoji turistického ruchu a na několik projektů napomáhajících zlepšování kvality životního prostředí. Jako již tradičně vám přinášíme také příklad z ostatních krajů naší země.


Z domova

Aš chce podporovat svou lokální ekonomiku skrz nový projekt

Během dubna Rada města Aš doporučila zastupitelstvu vyčlenit finanční prostředky na projekt CORRENCY podporující lokální producenty a obchodníky. Základním principem projektu je nákup měny Corrent, kterou město rozdělí mezi své občany, kteří se zaváží, že je utratí u firem se sídlem na území města. Zákazník tak může v Correntech získat díky městu zajímavou slevu, místní podnikatel bude mít naopak garantovaného zákazníka a získá tržbu, kterou by bez této měny mohl zákazník zanechat podnikateli z jiného kraje. Podpora bude mířit pouze na malé a střední podniky. Rada města se rozhodla věnovat na realizaci projektu dva miliony korun. Projekt je již realizován například v místní části Ostravy (Slezská Ostrava), v Prostějově nebo na Praze 14. Zatímco v Praze a v Prostějově cílí projekt na oživení lokální ekonomiky, Slezská Ostrava se snaží skrze projekt CORRENCY podpořit místní děti v mimoškolních aktivitách.

Zdroje: Město Aš, CORRENCY

Participativní rozpočty jsou v plném proudu

Ve třech městech Karlovarského kraje, kde mohou občané iniciovat realizaci svých nápadů na zlepšení života ve městě formou projektů, již byly přihlášeny záměry pro letošní ročník. Zatímco v Aši již probíhá hlasování veřejnosti, v Chodově začíná hlasování od července a v Mariánských Lázních od srpna. V Aši obyvatelé iniciovali sedm projektů, z nichž pět je realizovatelných. V Chodově bylo podáno návrhů 19 a aktuálně probíhá vyhodnocení jejich realizovatelnosti. Mariánské Lázně prozatím průběžný výčet návrhů nezveřejnily.

A jaké návrhy se v letošním ročníku objevují? V Chodově občané iniciovali například sdílené nahrávací studio, provedení graffiti na nevyužitém betonovém monolitu, vytvoření turistické skříňky nebo veřejné psí myčky. V Aši zcela jistě mezi zajímavé nápady patří Ašleromat nebo zesilovač zvuků lesa.

Zdroje: Město Chodov, Město Aš, Tady to mÁš (1, 2), Město Mariánské Lázně

Participativní rozpočet Chodova

Město Hranice a obec Poustka sází budoucnost

První dvě obce Karlovarského kraje se v letošním roce přihlásily do výzvy Sázíme budoucnost pořádanou Nadací Partnerství. V rámci výzvy je možné získat až 30 tisíc korun na zakoupení sazenic stromů a keřů, včetně zajištění nezbytného materiálu, dopravy, nářadí, propagace, odborného dohledu a zajištění tříleté následné péče. Jedním z hlavních kritérií výběru projektu je zapojování veřejnosti do přípravy a realizace.

V Hranicích sázeli obyvatelé 28 lip podél silnice do části obce Pastviny. Občané dostali stejně jako v případě obce Poustka možnost zarezervovat si vlastní strom. U každého stromu bude doplněna cedulka se jménem vlastníka a jím uvedeným citátem nebo mottem. V Poustce kromě 25 lip vysazovali také 10 jeřábů podél silnice vedoucí do Sorkova. Každý občan, který zde vysadil strom, získal vlastnický certifikát.

Zdroje: Město Hranice, Obec Poustka, Nadace Partnerství (1, 2)

Sázíme budoucnost

Projekt Po stopách fojtů podpoří vytvoření virtuálního historického modelu Aše

Z Aše máme v dnešním vydání více novinek, další inovace přichází z oblasti cestovního ruchu. V rámci projektu Po stopách fojtů, nový způsob turistiky bude vytvořen virtuální model města, prostřednictvím kterého bude možné si prohlédnout Aš od založení po středověk. Model se bude rozprostírat ve třech nově zrekonstruovaných místnostech muzea Ašska.

Projekt financovaný z Programu přeshraniční spolupráce Interreg Česko – Sasko 2021 – 2027 doporučila v dubnu schválit rada města zastupitelstvu. K realizaci by mělo dojít do roku 2024. Projekt naváže na svého předchůdce Kulturní cesta fojtů, mezi jehož realizátory patří na české straně mimo Aše také Cheb a Františkovy Lázně. Cílem původního projektu bylo zpopularizovat kulturní dědictví pomocí mobilní aplikace TimeTrip, která virtualizuje historické objekty (například Goethovo náměstí v Aši nebo Chebský hrad).

Zdroje: Město Aš (1, 2), Město Cheb

V celostátní soutěži o nejlepší web obce bodovala města z Karlovarského kraje

V celostátním kole soutěže o nejlepší webové stránky byla oceněna města Cheb a Nejdek. Obě města se každé ve své kategorii velikosti obce umístilo na druhé příčce.

Letošní ročník soutěže byl věnován tématu open dat (k tomu jsme více psali zde). Posuzovanými kritérii byl prospěch webu občanům, elektronické služby, responzivnost a optimalizace webu, povinné minimální informace a prospěch webu návštěvníkům a investorům. Soutěž se členila na dvě soutěžní kategorie. V rámci první byly hodnoceny obce s rozšířenou působností. Poprvé v historii soutěže byly navíc hodnoceny všechny obce této kategorie, nehledě na podání přihlášky do soutěže. Druhé místo pro město Cheb má tak o to větší význam. Před Chebem se umístil pouze Hradec Králové, třetí místo obsadilo město Zlín. V druhé kategorii soutěžily obce, které nejsou obcemi s rozšířenou působností. V této kategorii se před Nejdkem umístilo pouze město Jirkov, na třetí pozici poté městská část hlavního města Prahy – Kolovraty.

Logo Zlatý erb

Tradice soutěže o nejlepší internetové stránky obcí má kořeny již v roce 1999. První úspěch v našem regionu zaznamenaly Karlovy Vary už ve třetím ročníku soutěže, když se staly vítězem celostátního kola a získaly hlavní cenu.

Přejeme našim vítězům hodně dalších úspěchů v rozvoji informovanosti nejen svých občanů prostřednictvím internetových stránek a jsme rádi, že jsme se mohli podílet na hodnocení krajského kola soutěže.

Zdroje: Zlatý erb (1, 2, 3, 4)

V Chebu funguje semínkovna

V květnu zahájila své působení nová semínkovna. Přidala se tak k dalším iniciativám ke sdílení osiva v našem kraji, které působí v Plesné, Sokolově, Toužimi, v Karlových Varech a v Ostrově a k více než 200 semínkoven fungujících v Česku.

V rámci iniciativy je možné vyměňovat přebytky semínek. Základním principem je pěstování části rostlin pouze pro navrácení semen do semínkovny. Sdílená semínka ale musí být chemicky neošetřená a nemořená.

Inspirace k rozvoji semínkoven pochází z Francie. Důvody pro jejich zřizování mohou být například uchovávání místně adaptovaných odrůd, ale také snaha o zachování co největší biodiverzity v zemědělství.

Zdroje: Město Cheb, Semínkovny (1, 2)

Karlovy Vary chystají jednotný informačně-orientační systém

Obměnit zastaralý a nejednotný systém orientačních prvků v centru města se chystá krajské město. Nově vytvořený styl orientačního systému z dílny Studia Horáček a od architektů z Mjölk nahradí původní systém z devadesátých let. Orientační prvky budou více odrážet přírodní a historické prvky města. Návrh tak vychází zlatou barvou z odkazu Karla IV., modrou z vodního bohatství města a také z barev vřídlovce. Město se snaží získat na nový systém podporu z programu Integrovaných teritoriálních investic (ITI) pro Karlovy Vary a okolí. Pokud bude žádost úspěšná, mohly by se prvky nového orientačního systému v centru začít objevovat v průběhu příštího roku.

Zdroje: Kancelář architektury města Karlovy Vary, Náš region

Z regionů

Finalisté soutěže Nakopni Prahu mohou pomoci s pohybem hendikepovaným a udržovat kvalitní životní prostředí nejen v hlavním městě

Dobrou inspirací pro náš region může být i hackathon realizovaný v hlavním městě. Nakopni Prahu je půlroční soutěž, během které týmy z celého Česka vytváří funkční řešení pro zadaný úkol. Koncem května byly vyhlášeny výsledky čtvrtého ročníku. A jaká řešení vymysleli vítězové?

Na prvním místě se umístil startup Waste Digital, který vyvinul řešení využívající umělou inteligenci za účelem vhodného naplánování úklidu ulic v metropoli. Bateriově napájený senzor pomáhá vyhodnocovat situaci v okolí odpadových stanovišť, rozpozná například nevhodně odložený odpad mimo popelnici a zaznamenává data do přehledné podoby, se kterou je možné dále pracovat.

Druhé místo získal projekt řešící omezení plýtvání jídlem ve školních jídelnách, které vyvinul studentský tým z Pardubic. Vyvinutá databáze Hodnocení jídelen umožňuje žákům hodnotit jídla na základě jídelnou vložených fotografií. Žák má možnost díky vloženým fotografiím zjistit, jak vypadá jídlo, jehož název je pro něj někdy nic neříkající. Aplikace tak eliminuje výběr jídel, které by byly odevzdány nedojedené. Dalším benefitem řešení je možnost automatického vytvoření jídelníčku na základě kritérií, které jsou jídelny nuceny respektovat.

Hodnocení jídel
Mezi jednotlivými jídly je možné filtrovat podle názvu

Třetím finalistou se stal tým muuv, který uspěl s aplikací napomáhající lidem s pohybovými omezeními s orientací v Praze. Cílem aplikace je propojit existující opatření a pomocí aplikace naplánovat vhodnou cestu do bezbariérových obchodů, restaurací nebo na zastávku MHD. Aplikace může napomoci překonávat náročné překážky vozíčkářům, ale také seniorům nebo rodičům s kočárky.

Zdroje: Nakopni Prahu, SJ NEWS, Waste Digital, Hodnocení jídelen


Chytré aktuality #5: Jak podporovat místní dodavatele?
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.