Vodíkové hospodářství

Karlovarský kraj se aktivně věnuje rozvoji vodíkového hospodářství, protože vnímá tuto komoditu jako klíčový zdroj energie, bez kterého se výhledově neobejdeme. Evropská unie má v úmyslu rozvíjet vodíkové hospodářství především s cílem výrazné dekarbonizace. Plánuje se jeho široké uplatnění v dopravě, energetice i průmyslu. Mnoho příkladů využití vodíku v těchto klíčových sektorech ekonomiky přitom nacházíme už dnes.

Vodík lze vyrábět z fosilních paliv (tzv. šedivý vodík), ale také elektrolýzou z vody, za použití obnovitelných zdrojů energie, což má zásadní význam z hlediska celosvětového úsilí o zpomalení klimatické změny. Právě tento bezemisní „zelený“ vodík je to o co EU usiluje a co je připravena podporovat.

V některých regionech již jezdí vodíkové autobusy, po tratích se pohybují vlaky využívající jako „palivo“ vodík. Rozvoji této bezemisní dopravy bohužel zatím brání vysoká pořizovací cena uvedených technologií a nákladný rozvoj infrastruktury plnících stanic.

Na cestě k nulovým emisím je vodík důležitý též v sektoru průmyslu. Tento přechod však bude zdlouhavý, protože zahrnuje složité přizpůsobení infrastruktury, což vyžaduje značné investice.

Vodík bude možné využít i jako zdroj pro vytápění domácností a dalších budov. Takovéto pilotní projekty se začínají objevovat a jeden unikátní by se měl realizovat i v Karlovarském kraji.

Jako doklad, že je třeba se této problematice věnovat intenzivně je i MEMORANDUM o mezikrajské spolupráci transformujících se uhelných regionů v oblasti podpory aplikace vodíkových technologií a koordinovaného rozvoje konceptu „Vodíkových údolí“, které bylo mezi KK, UK a MSK uzavřeno v dubnu 2023

Memorandum v PDF

Deklarace v PDF

Koordinátorem podpory rozvoje vodíkového hospodářství je pověřena Karlovarská agentura rozvoje podnikání.


Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.