Podporujeme podnikání

Podporujeme podnikání za pomoci finanční podpory formou voucherů. Realizujeme semináře a networkingové akce reflektující potřeby firem Karlovarského kraje a motivující k zahájení a následnému rozvoji podnikání, k zavádění inovací a případných výzkumných aktivit. Přinášíme podnikatelské příležitosti, inspirujeme podnikatelskými příběhy a mentoringovými projekty. Spravujeme databázi, která pomáhá investorům najít vhodné investiční příležitosti.

Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.