Chytré aktuality #4: Jak vysvětlovat občanům, co je chytré město?

31. 3. 2023

Máme pro vás nachystané už čtvrté chytré aktuality nejen z Karlovarského kraje. V devíti aktualitách seznamujeme s jedenácti novými chytrými řešeními z měst a obcí Karlovarského kraje. Na co se těšit? Na automatické sčítání turistů, virtuální realitu, aktivní zapojování obyvatel, digitální gramotnost, úspory energií a zkvalitňování životního prostředí. Jako již tradičně vám přinášíme také po jednom příkladu z ostatních krajů naší země a ze světa.


Z domova

Ostrov obohacuje město o tři nová chytrá řešení

Ostrov aktuálně zavádí na území svého města tři nová chytrá řešení, která mají různorodé zaměření. V blízké době budou instalovány na významná turistická místa sčítačky návštěvníků. Město tak získá data o návštěvnosti zámku, Domu kultury, klášterního areálu s klášterní zahradou a Zámeckého parku. Zaměstnancům některých z těchto památek tak odpadne povinnost ručního sčítání. Město získá instalací důležitá data nejen o počtu turistů, ale také například o vytíženosti památek v různých časech. Instalace sčítaček byla podpořena Karlovarským krajem.

Ostrov zámek
Zdroj: www.kvpoint.cz

Druhým chytrým řešením, které v Ostrově přibylo, je nová elektronická úřední deska. Narozdíl od klasické vývěsky umožňuje navštívit například městské internetové stránky. Deska zároveň podporuje rozvoj cestovního ruchu. Turisté díky ní mohou získat podrobnější informace o městských atrakcích.

Poslední ze zavedených řešení podporuje ochranu životního prostředí. Dvě podzemní akumulační nádrže zadržují dešťovou vodu ze střech mateřských školek. Pomáhají tak se zavlažováním ostrovských zelených ploch. Instalace nádrží je podpořena z fondu Next Generation EU, který umožňuje pokrytí až 100 % celkových způsobilých výdajů.

Celkově již na Mapě chytrých řešení evidujeme 10 chytrých řešení. Ostrov tak patří v tomto ohledu k pěti nejaktivnějším obcím v Karlovarském kraji.

Zdroj: Ostrovský měsíčník 2/2023


Aš chce snížit spotřebu energií investicí do nového veřejného osvětlení

Aš se rozhodla snížit spotřebu elektrické energie a také výdaje na ni prostřednictvím intenzivní výměny svítidel veřejného osvětlení. Z celkového počtu přibližně 1 500 svítidel jich město hodlá přes 500 obměnit. Zároveň bude instalováno 136 nových stožárů. Celkové roční úspory by měly dosahovat 283,5 MWh. Při aktuální průměrné únorové ceně elektrické energie na burze by město mohlo uspořit přibližně 1,1 mil. Kč ročně. Obměna by navíc měla být financována metodou EPC, kdy jsou náklady na investici opatření spláceny následně z vygenerovaných úspor. Záměr by měl být realizován prostřednictvím dotace z Národního plánu obnovy, do kterého již byla podána žádost.

Zdroje: Město Aš, Kurzy.cz

LED


Aplikace Záchranka informuje o závažných bezpečnostních událostech již ve druhém městě v našem kraji

Obdobně jako Karlovy Vary se i město Sokolov rozhodlo distribuovat varovné zprávy skrze mobilní aplikaci Záchranka.

Co je aplikace Záchranka? Záchranka je ve Vašem mobilním telefonu připravena pro rychlé kontaktování zdravotnické záchranné nebo horské služby. Aplikace disponuje funkcí nouzového tlačítka, které nejen že spojí uživatele aplikace s nouzovou linkou 155, ale zároveň odesílá operátorovi na tísňové lince údaje o zdravotním stavu volajícího na základě vyplněného profilu uživatele. Operátor má tak rychlé informace například o diabetu, onemocnění srdce nebo o nevidomosti. Aplikace má ale řadu dalších chytrých funkcí a propojení. Toho mohou nyní využít občané Karlových Varů a Sokolova. Díky Záchrance se mohou dozvědět o aktuálních závažných událostech na území města, jako jsou například požár nebo chemická havárie. Vedení města Sokolov se k tomuto kroku rozhodlo na základě nedávné havárie v areálu chemického závodu.

Aplikace Záchranka je aktuálně hodnocena jako nejlepší bezplatná aplikace App Storu a druhá nejlepší bezplatná aplikace v Google Play. Celkově již aplikaci využívá více než dva miliony uživatelů. Mimo našich dvou regionálních měst aplikaci využívají také Jihomoravský kraj, Praha a Plzeň.

Zdroj: Město Sokolov, Aplikace Záchranka (1, 2)


V Abertamech přenáší návštěvníky muzea stroj času do éry stříbrné horečky

V abertamském muzeu je možné se přenášet za pomoci virtuální reality do časů intenzivního dobývání stříbra, uranu nebo cínu. 3D brýle zanesou návštěvníky přímo na místo historické těžby. Nová expozice byla vybudována během realizace projektu Železo, cín a umělecká řemesla financovaného z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, jehož smyslem je zachovávat jedinečnou hornickou krajinu Krušnohoří.

Zdroje: Ostrovský měsíčník 2/2023, Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, Město Abertamy

VR


Další dvě školy získaly grant na vzdělávání v otázkách digitální gramotnosti

Základní školy v Abertamech a v Dolním Žandově uspěly v grantové soutěži O2 Chytré školy, ve které je možné žádat až o 100 tisíc korun na vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti. Celkově tak byly již v kraji podpořeny čtyři školy celkovou částkou 351 360 korun. V loňském roce uspěly v této soutěži Škola Můj Projekt Mánesova - gymnázium, základní škola a mateřská škola a Základní škola a střední škola Karlovy Vary. Nadace O2 poskytuje grantovou podporu v této podobě již od roku 2018.

Zdroje: O2 Chytrá škola (1, 2, 3)


Participativní rozpočet Aše vstupuje do druhého ročníku, chebské Meganápady prozatím končí

V březnu byl zahájen již druhý ročník participativního rozpočtu města Aše. Jednotlivé projekty na zkrášlení města mohou podávat občané města do 30. dubna. Náměty na projekt je možné podávat online prostřednictvím webové stránky www.tadytomas.cz nebo v tištěné formě na zvláštním formuláři. Hlasování o záměrech bude probíhat od 1. května do 30. září. Po třech ročnících naopak nebude letos vyhlášen participativní rozpočet města Cheb. Vedení města odůvodňuje prozatímní pozastavení projektu vysokou administrativní zátěží, vzrůstající nákladností projektů a problémy spojenými s výběrem firem pro realizaci dílčích projektů.

Zdroje: Město Aš, idnes.cz


První SWAP v Josefově

Josefovský Spolek Duhovka ve spolupráci s obcí pořádal 18. března v Josefově první SWAP. SWAP podporuje udržitelný způsob života a napomáhá omezit plýtvání zdroji. Smyslem akce je darování věcí, které již z různých důvodů doma nevyužíváme. Na oplátku si můžeme od ostatních účastníků odnést věci z jejich nabídky. SWAP by neměl být vnímán jako místo, kde se zbavujeme nepoužitelných věcí, které patří do odpadu. Darovány by měly být pouze věci, které bychom sami rádi využívali, jen pro ně nemáme uplatnění. V Josefově bylo možné darovat například oblečení, kuchyňské a domácí potřeby, nářadí nebo hračky. SWAP pravidelně organizuje také Dům kultury v Ostrově. 21. dubna zde proběhne již sedmá akce tohoto druhu.

Zdroje: Facebook Spolku Duhovka, Dům kultury Ostrov


Z regionů

Ústecký kraj rozvíjí průmyslové dědictví prostřednictvím kreativních přístupů

Když se řekne Ústecký kraj, málo komu se na první dobrou vybaví krásná příroda a množství kulturního dědictví, které kraj nabízí.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně se snaží realizací projektu „Smart City – Smart Region – Smart Community“ měnit optiku nahlížení na průmyslové dědictví, které originálními způsoby oživuje. Do zájmu aktivit autorů projektu se již dostaly objekty ústecké loděnice na Střekově, ústecké továrny na gramofonové desky nebo litvínovská vila průmyslové rodiny Rieckenů.

Jednou z příkladových aktivit se stalo také Vodobraní, v rámci kterého byla ve spolupráci s Klubem českých turistů vyznačena turistická trasa vedoucí podél 27 kilometrů dlouhého funkčního průmyslového vodovodu vedoucího od roku 1942 z Labe do elektrárny v Ledvicích. Na trase je možné vidět čerpací stanicí v Dolních Zálezlech, ze které je čerpána voda z řeky, odvzdušňovací věž na Dubickém kopci, věžový vodojem v Bílině a Tepelnou elektrárnu v Ledvicích. Podél vyznačené trasy se budou v každoročním intervalu pořádat pochody.

Zdroje: SMART – MATEQ – UJEP (1, 2); Ateliér Grafický design I; Žatecký a Lounský deník


Ze světa

Jak inovativně vysvětlovat občanům, co je chytré město?

V německém městě Kaiserslautern nalezneme čtvrť s bývalou továrnou Pfaff na celosvětově známé šicí stroje, jejichž výroba se přesunula do Číny. Pod vedením města vznikl před několika lety plán na revitalizaci této čtvrti, která by měla být klima neutrální za současného zachování běžného života. Město s několika partnery v rámci pětiletého projektu EnStadt:Pfaff vytvořila základní předpoklady pro revitalizaci čtvrti. V rámci projektu byly vyvíjeny a testovány technologie, které by napomohly takovouto čtvrť vytvořit.

Mimo technologické části s sebou nese projekt ale i menší dílčí aktivity, které se snaží komunikovat klima neutrální myšlenky formou vědeckých článků, blogu nebo prostřednictvím YouTube kanálu. Jedním z výstupů je ale i zajímavá interaktivní virtuální mapa, která umožňuje na jednom místě představit základní koncepty chytrých přístupů k řízení měst a obcí. Mapa představuje čtyři základní témata, kterými jsou mobilita, mobilní aplikace Die Fish ´n Tipps, komunikační aplikaci PfaffFunk a simulátor čtvrtí. Každé téma má svého virtuálního průvodce.

PFFAF 1
Jednotlivé moduly interaktivní virtuální mapy čtvrti Pfaff prezentují virtuální průvodci Bernd, Svenja, Martin, Greta a Linda

Průvodcem modulu Mobilita je tak například Svenja. V jednoduché počítačové hře MiniLautern nás naučí respektovat potřeby občanů, ale také potřeby životního prostředí. Během hry si projdeme jednotlivé požadavky mladého studenta, květinářky Aischy, seniorky Helgy a dalších obyvatel. Vybíráním vhodných chytrých řešení získáváme ve hře body za kvalitu života, respektování životního prostředí a spokojenost obyvatel. Každá následující hra nás učí poznávat další obyvatele čtvrti a jejich potřeby. Dokážete si podobnou hru představit i v našich podmínkách, například pro účely výuky na základních školách? Pošlete nám zajímavé nápady na využití podobné aplikace.

Zdroje: Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering, Pfaff Landkarte, Pfaff Reallabor (1, 2, 3), Město Kaiserslautern

PFFAF 2

Víte o některém chytrém řešení, které nám uteklo z hledáčku a mohlo by inspirovat další města a obce? Pošlete nám tip.

Kontaktní osoba: Lukáš Rozlílek, lukas.rozlilek@karp-kv.cz

Chytré aktuality #4: Jak vysvětlovat občanům, co je chytré město?
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.