Operační program Spravedlivá transformace (OPST)

SLOVY ODBORNÍKA

Myšlenka spravedlivé transformace vychází ze snah Evropské unie přeměnit evropskou ekonomiku v klimaticky neutrální. Tato přeměna zasáhne některé evropské regiony více než jiné, a to v souvislosti se strukturou hospodářství těchto regionů. Regiony, které budou nejvíce zasaženy touto přeměnou, budou podporovány prostřednictvím tzv. Mechanismu spravedlivé transformace tak, aby se co nejvíce snížil socio-ekonomický dopad této transformace na ohrožené skupiny obyvatel. V České republice se jedná o tzv. uhelné kraje, tedy kraj Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský. Vzhledem k tomu, že ekonomiky těchto krajů stojí na těžbě uhlí a aktivitách s ní spojených, dotkne se jich ukončení těžby velmi výrazně. A právě za účelem zintenzivnění pomoci těmto regionům na cestě k „zelené“ ekonomice budou tyto kraje moci čerpat finanční prostředky z Operačního programu Spravedlivá transformace.

ALE JAK TOMU MÁ ROZUMĚT LAIK?

Mohlo by se zdát, že něco takhle složitého se nemůže běžného občana Karlovarského kraje osobně nijak týkat. Omyl! Ukončení těžby uhlí a přechod ke klimaticky neutrální ekonomice se dotkne nás všech. A my všichni se na této transformaci můžeme aktivně podílet. Ať už jako podnikatelé nebo jako fyzické osoby. Jak? To se dozvíte, když budete číst dále.

MOŽNOSTI ZAPOJENÍ PRO PODNIKATELE

V Karlovarském kraji bude možné čerpat finanční prostředky na podnikatelské aktivity čtyřmi různými způsoby.

  • Velká část prostředků půjde na tzv. strategické projekty, o kterých se v médiích poměrně často píše, a které budou významnou měrou přispívat k transformaci kraje jako celku. Tyto projekty již byly schváleny a v následujících měsících bude jasné, které z nich bude možné dle podmínek programu skutečně zrealizovat.
  • Další možností čerpání jsou tzv. skupinové projekty (dříve známé jako „grantová schémata“). Jedná se o voucherovou podporu – startovací, kreativní, inovační, technologické, exportní a digitální vouchery. Tyto vouchery jsou vhodné pro financování zejména menších podnikatelských projektů, jelikož se jedná o částky od 10 tis. Kč do 500 tis. Kč.
  • Čerpat bude možné také v rámci tzv. tematických výzev, které v současné době ještě nemají jasné obrysy, je ale jisté, že finance z toho balíku půjdou do projektů v oblastech podpory podnikání, inovací, digitalizace, vzdělávání, regenerace krajiny, cirkulární ekonomiky nebo nových energií.
  • Poslední možností, jak získat finance na podnikatelské projekty, jsou tzv. finanční nástroje, prostřednictvím kterých bude možné žádat o zvýhodněné úvěry.

MOŽNOSTI ZAPOJENÍ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

Karlovarský kraj zřídil webovou stánku Měníme kraj, která poskytuje informace o procesu transformace regionu. Součástí tohoto webu je sekce Občanské návrhy, kam může běžný občan po předchozí registraci vkládat své tipy na to, co by bylo v rámci přeměny kraje dobré zrealizovat. Zároveň zde lze najít odkazy na akce, které jsou v rámci kraje pořádány a které s jeho transformací souvisejí. Pro ty, kteří by chtěli tuto problematiku diskutovat veřejně, se ve zhruba dvouměsíčních intervalech koná diskuse s krajským radním pro regionální rozvoj, Patrikem Pizingerem, nazvaná Otevřeně o změně.

KAM SE OBRÁTIT S PŘÍPADNÝMI DOTAZY

Oficiálně se problematikou transformace zabývá na úrovni kraje několik subjektů. Kromě Odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje a Regionální stálé konference Karlovarského kraje je to také naše agentura. Neváhejte se s případnými dotazy obrátit na naši projektovou manažerku pro spravedlivou transformaci, Vendulu Šnajdrovou. Všechny dotazy ráda zodpoví, případně Vás propojí s pověřenými osobami.

Vendula Šnajdrová 
projektová manažerka pro oblast spravedlivé transformace Karlovarského kraje
vendula.snajdrova@karp-kv.cz
+420 720 201 949

Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.