Kreativní vouchery – pro kreativce

Co je kreativní voucher?

Kreativní voucher je finanční nástroj na podporu spolupráce firem a subjektů působících v oblasti Kulturně kreativních odvětví (kreativců). Prostřednictvím kreativního voucheru můžete získat nové klienty z řad regionálních firem. Buďte součástí společného projektu, který umožní vylepšit komunikaci značek, produktů a služeb Karlovarského kraje.

Kdo může být součástí Galerie kreativců?

Fyzická nebo právnická osoba se sídlem/místem podnikání nebo provozovnou na území Karlovarského kraje, jejíž činnost je zaměřena na oblasti kreativních odvětví.

Galerie kreativců

Jaká jsou podporovaná odvětví?

Interiérový design
 • grafické návrhy interiérů, realizace interiérového designu (jako celku, prostor)
Fotografie
 • tvorba komerčních fotografií (portrétní, produktové, krajinářské, makrofotografie apod.)
Grafický design
 • výstupem je značka, vizuální styl, kulturní, společenský a informační plakát, knihy, noviny, umělecké publikace, katalogy, časopisy, formuláře, vizuální poutače, design jednotlivých částí obalů apod. (primárně s použitím softwarových nástrojů), typografie
Film, video, videospot, audiospot
 • tvorba a produkce hudby, audiospotů, hraných či grafických videospotů apod.
Informační a komunikační technologie
 • (mobilní aplikace, vývoj softwaru, multimediální prezentace, rozšířená a virtuální realita atd.) - může zahrnovat počáteční analýzu, konzultaci návrhů, tvorbu vizuální podoby aplikací a softwaru a struktury, programování, výrobu a formátování obsahu, realizaci, provoz, aktualizace a monitoring, UI design
Marketing
 • spolupráce na tvorbě vize, dlouhodobých marketingových cílů, segmentace, marketingového plánu, brandingu, vizuální identity apod.
Online marketing
 • PPC, SEO, obsahový marketing, e-mailing, sociální sítě…
Práce s texty
 • copywriting, literatura, knižní trh
Produktový a průmyslový design
 • proces navrhování produktů, kompletního obalového designu
Výtvarná umění, ilustrace
 • malířství, sochařství, architektura, umělecká fotografie, nová výtvarná umění, performance apod.
Webdesign
 • tvorba webových stránek, jejich optimalizace apod.
PR
 • vztah s veřejností s eliminací nákupu masových mediálních prostředků

 

Chci se registrovat do Galerie kreativců

Co udělat pro realizaci zakázky?

1) Registrace

 • Registrace do galerie je zdarma a jednoduchá, prostřednictvím online formuláře.
 • K registraci je nutné připojit příklady řešených zakázek (např. formou obrázku), podle kterých si budou žadatelé o dotační titul vybírat své kreativce (Z technických důvodů není možné v současné době nahrávat reference ve formátu obrázků. Ohledně doplnění těchto referencí Vás budeme kontaktovat po vyplnění registračního formuláře prostřednictvím e-mailu.).

2) Zobrazení na webu  

 • Po provedené registraci, ověříme, zda jsou uvedené informace správné a vy splňujete předloženými referencemi požadovanou kvalifikaci. V případě, že je vše v pořádku, je váš profil schválen a zveřejněn v Galerii kreativců.

3) Nabídky + návrh spolupráce

 • Připravte společně s firmou znění nabídky poskytovatele služeb (povinná příloha k žádosti o dotaci)

4) Zisk zakázky

 • Možnost získat zakázku není vázaná striktně na kreativní voucher. Vaše registrace v Galerii kreativců umožňuje vyhledání a využití vašich služeb i firmám, které na voucher nárok nemají, případně na ně nezbyly finanční prostředky.


S kým mohu konzultovat registraci v Galerii kreativců?

Lukáš Rozlílek
Projektový manažer – analytik
lukas.rozlilek@karp-kv.cz
+420 731 004 402

Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.