Spustili jsme dataportál DATAZAPAD.CZ

28. 2. 2024

Pro každého, kdo hledá spolehlivý zdroj informací z Karlovarského kraje, jsme v polovině února 2024 spustili dataportál Karlovarského kraje www.datazapad.cz. Uživatelům z řad odborníků, ale i veřejnosti, nabízí data o regionu i atraktivní vizuály z jednotlivých oblastí. Dataportál je reakcí kraje na jeden z celosvětových trendů současné společnosti, a sice práci s daty.

Žijte daty Karlovarského kraje spolu s námi i vy!

Naším cílem je, aby se dataportál stal univerzálním datovým a informačním zdrojem pro kohokoliv, kdo se zajímá o dění v regionu, ale také infrastrukturou pro otevírání dat v kraji, která zvýší transparentnost a rozvoj veřejné správy a zlepší informovanost občanů. Navíc pomůže také obcím plnit připravovanou zákonnou povinnost zveřejňovat data v Národním katalogu otevřených dat.

Co na www.datazapad.cz najdete?

Otevřená data

Nedílnou součástí dataportálu jsou tzv. otevřená data, což jsou datové soubory evidované a zveřejněné v Národním katalogu otevřených dat, veřejně přístupné ve strojově čitelném a otevřeném formátu a dostupné bez jakýchkoliv technických překážek nebo omezujících podmínek užití.  

Otevřená data Karlovarského kraje jsou v současné době ve vývoji, postupně budujeme vlastní Lokální katalog otevřených dat, který je napojen na Národní katalog otevřených dat. Pokud by Vás zajímalo, jaké datové sady pro Vás připravujeme, podívejte se do našeho publikačního plánu.

TIP: Vlastníte data a chcete je zveřejnit ve formě otevřených dat v našem Lokálním katalogu otevřených dat? Rádi vám s jejich zveřejněním pomůžeme.

Rozcestník datových zdrojů 

Díky rozcestníku datových zdrojů si jednoduše a přehledně vyberete z webových stránek, které poskytují různá data o kraji.  

Regionální inovační mapa 

Z regionální inovační mapy se interaktivní formou dozvíte informace o inovačním prostředí Karlovarského kraje ve 4 oblastech: inovační ekosystém, soukromý sektor, veřejný sektor a podpora inovací a podnikání.  

Analytické výstupy

V prostředí dataportálu najdete různé analytické výstupy realizované naší agenturou jako např. Chytré mobilní aplikace, Chytrý region, Lázeňský cestovní ruch v ČR, Analýza přínosů lázeňství pro Karlovarský kraj, Analýza změn inovačního prostředí Karlovarského kraje, Lázeňská zařízení Karlovarského kraje v číslech, Lázně očima hostů, Analýza chytrých řešení pro města a venkov, Analýza překážek inovačního prostředí Karlovarského kraje nebo Image analýza Karlovarského kraje.

A navíc! Již nyní pracujeme na dalším rozvoji dataportálu. V přípravě je aktuálně anglická mutace a v průběhu letošního roku chceme sestavit profil regionu, který poskytne ucelený pohled na socioekonomickou situaci Karlovarského kraje. Pravidelná aktualizace je samozřejmostí.

A co když na dataportálu nenajdete, co hledáte?

Pokud na dataportálu nenajdete data, která hledáte, máte tip na data k vizualizaci nebo vlastní data, která chcete sdílet s ostatními, realizační tým dataportálu je vám plně k dispozici!

Realizováno KARP v rámci projektu Smart Akcelerátor 3 za podpory Karlovarského kraje.


1709104271-57594255810363249011162284097.jpg


Spustili jsme dataportál DATAZAPAD.CZ
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.