Ročník 2016

9. 8. 2018

V roce 2016 podalo žádost o Inovační voucher 24 firem, ze kterých bylo 21 firem hodnoceno a 12 podpořeno.

Celková výše přidělených finančních prostředků dosahovala výše 1 951 070 Kč.

 • AMATI - Denak s.r.o.: Zvýšení kvality výroby ozvučníku dechových plechových hudebních nástrojů (170 000 Kč)
 • D&A Travel - s.r.o.: Rozvoj lidských zdrojů a teambuilding na míru (170 000 Kč)
 • G D K spol. s r.o.: Návrh nového technického řešení systému regulace tloušťky stěny parizonu (170 000 Kč)
 • G-MAR PLUS, s.r.o.: Zařízení pro využití tlakového potenciálu páry s výrobou elektrické energie (159 000 Kč)
 • Karlovarská Korunní s.r.o.: Ověření zdravotních účinků kyseliny křemičité v minerálních vodách, ověřovací zkoušky a jejich metodiky (170 000 Kč)
 • KESSL spol. s r.o.: Optimalizace receptury hydroizolační hmoty (168 000 Kč)
 • KSB spol. s r.o.: Úprava provozní plavící recyklované vody (170 000 Kč)
 • NOVITERA, a.s.: Inovace strategického marketingového plánu společnosti Novitera a.s. pro vybrané trhy Česká republika, Slovensko a Srbsko (170 000 Kč)
 • Poradkyně, s.r.o.: Vývoj dvou inovativních produktů pro potlačení sezonnosti a zvýšení obsazenosti na základě design thinking (170 000 Kč)
 • REALISTIC, a.s.: Výzkum únosnosti rotujícího válečku v průběžné peci (169 070 Kč)
 • Sedlecký kaolin a.s.: Náhrada vápenného hydrátu (170 000 Kč)
 • TUP Bohemia s.r.o.: Ergonomický návrh pracovišť pro zlepšení bezpečnosti a odstranění negativních vlivů na zdraví zaměstnanců (95 000 Kč)
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.