SMART INSPIRACE KARLOVARSKÉHO KRAJE: #1 Co je Chytrý region?

29. 6. 2021

Smart je mobil, smart je televize, smart je domácnost, smart je koloběžka. Smart je vše. A tak i města a obce začínají být smart a s tím i celé regiony. Možná se vám už tento termín začíná protivit a možná se ani není čemu divit. Řada měst a obcí chce být smart už jen proto, že je to trendy. A to není zrovna ten nejchytřejší způsob, jak vytvořit chytrý region.

Každý z nás si pod slovem smart region představí pravděpodobně digitální technologie ve městech a obcích ve spojení s kvalitním připojením k internetu. Zpřístupněním pouze těchto vymožeností bychom se ale v chytrém regionu připravili o celou řadu dalších prvků, které teprve dávají chytrému regionu význam.

Jak by mohl vypadat ideální chytrý region v našich podmínkách? Obce v něm při svém rozvoji postupují koncepčně. Obec se nestane chytrou tím, že v parku umístí lavičku s wi-fi připojením a USB nabíječkou. Před umístěním této lavičky se chytrá obec zamýšlí, co může udělat pro to, aby se obyvatelům ve svém bydlišti žilo lépe. Obec je v kontaktu se svými občany a ptá se jich na jejich problémy a potřeby. Zároveň občanům vedení obce vysvětluje, proč některé záležitosti, které občané požadují, není možné nebo vhodné realizovat (např. kvůli přílišné nákladnosti řešení).

K sesbírání podnětů je zároveň možné využívat digitální technologie. Obec tak získává cenné podněty i od občanů, kteří nemají čas nebo chuť se účastnit veřejných setkání. Obec tak může například poskytnout svým občanům interaktivní mapy, kam mohou průběžně doplňovat své nápady na zlepšení. Ale o tom příště v jiném článku. Chytrá obec také intenzivně informuje občany o svých aktivitách. Ve výše uvedené mapě tak zahrnuje také postup řešení problému (včetně případného odůvodnění, proč je navržené řešení nerealizovatelné nebo návrhu na přepracování do realizovatelné podoby).

V ideálním chytrém regionu spolupracují obce nejen se sousedícími obcemi, ale napříč celým regionem. Podobné problémy řešící obec u Ostrova totiž může řešit i obec na Mariánskolázeňsku. Vhodnou inspiraci může obec ale hledat i za hranicemi svého kraje nebo naší země:

Města a obce ale spolupracují aktivně také s podnikateli, s neziskovým sektorem nebo třeba i s vysokými školami a dalšími významnými subjekty, které mohou taktéž přispívat k rozvoji obce.

V chytrém regionu se také dbá na životní prostředí. To neznamená pouze využívání alternativních zdrojů energie nebo podporu elektromobility, ale i kultivaci zeleně nebo podporování místních produktů.

V našem seriálu se budeme postupně jednotlivými tématy zabývat. Můžete se těšit na příklady z našeho kraje. A věřte, že vás obce a města našeho kraje překvapí.

Všechny díly seriálu:

  1. Co je Chytrý region?
  2. Jste smart občan?
  3. Základ chytrého regionu – Kvalitní internetové připojení
  4. Smart mobilní aplikace
  5. Smart zapojování obyvatel do aktivit
  6. Doprava
  7. Smart spolupráce
  8. Smart životní prostředí
  9. Strategické řízení je také smart
Přejít na další díl seriálu >>


SMART INSPIRACE KARLOVARSKÉHO KRAJE: #1 Co je Chytrý region?
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.