SMART INSPIRACE KARLOVARSKÉHO KRAJE: #7 Smart spolupráce

21. 9. 2021

Jedním z klíčových prvků nejen chytrého regionu je spolupráce. Každá z obcí nějakým způsobem spolupracuje například s nejbližším okolím (dalšími obcemi), s místními podnikateli nebo třeba se školami na svém území. Obce ale také mohou spolupracovat s dalšími subjekty jako jsou například vysoké školy, které mohou obcím zajímavým způsobem pomoci s rozvojem. Za zajímavými příklady nemusíme chodit daleko.

Na území Karlovarského kraje se nachází 5 místních akčních skupin (MAS) a 15 dobrovolných svazků obcí. Mapu jednotlivých MAS a jejich působnost naleznete na stránkách Krajského úřadu Karlovarského kraje a seznam dobrovolných svazků obcí zde. Svazky obcí a MAS řeší společná témata obcí sídlících zpravidla ve stejném regionu. Mezi řešená témata často patří například kultura, cestovní ruch, životní prostředí, školství, sociální péče a další. Unikátním projektem, který v našem kraji vznikl před několika lety na úrovni dobrovolného svazku obcí, je svazková škola Regionu Karlovarský venkov. Ta vznikla sdružením škol v Otovicích, Sadově a Hájku a stala se tak první svazkovou školou v celé České republice. A jaké výhody plynou z tohoto sloučení? Obcím napomůže zřízení svazkové školy udržet kvalitní školství a ušetřit nemalé prostředky. Svazková škola dokáže lépe pracovat se zastupitelností jednotlivých pedagogů, získává lepší možnosti přístupu k didaktickým pomůckám, ale také ke vzdělávacím projektům.

Také v oblasti přeshraniční spolupráce mohou vznikat zajímavá chytrá řešení. Projekt Kulturní cesta fojtů se například snaží oživit turistické oblasti západních Čech a středního Německa. Do tohoto projektu se zapojila řada aktérů z obou stran hranice z řad měst (Cheb, Aš, Františkovy Lázně, Weida, Greiz, Plavno), ale také univerzit a dalších aktérů. Z hlediska smart řešení je zajímavé využití rozšířené reality vizualizující vybrané památky v různých historických obdobích. Ale o tom jsme už psali minule.

Použitá fotografie pochází z webu www.kvpoint.cz - databanky fotografií Karlovarského kraje.

Spolupracovat obce mohou také s výzkumným sektorem. Příkladem z našeho regionu jsou unikátní historické krovy v Chebu. Z pohledu našeho článku jsou zajímavé už jen tím, že jejich unikátnost byla dokázána pomocí pasportizace, která je běžnou součástí chytrých měst a obcí. Pasportizaci se budeme blíže věnovat v článku #9 Strategické řízení je také smart. V rámci projektu Využití ekonomického a společenského potenciálu kulturního dědictví se město Cheb a Karlovarský kraj spojily se Západočeskou univerzitou v Plzni a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. Díky spojení společenskovědního a technického výzkumu budou v letech 2020-2023 díky projektu vytvořeny nástroje pro zpřístupnění, prezentaci, animaci a využití hodnot této atraktivity. Během projektu bude také vytvořen návod pro ostatní města, který napomůže obdobné pamětihodnosti chránit, ale také prezentovat.

S výzkumným sektorem ale může spolupracovat i základní škola, tak jako to dělá v současnosti 6. ZŠ v Sokolově, která ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou instalovala chytrou ptačí budku. Kromě výzkumníků z Fakulty životního prostředí mohou monitorovat hnízdění ptactva také žáci základní školy a veřejnost. ZŠ Skalná spolupracuje zase s Geofyzikálním ústavem AV ČR a s Karlovarským krajem založila v roce 2020 Geofyzikální centrum, které vzniklo v rámci nového Regionálního projektu Akademie věd.

 
Našli bychom ještě určitě spoustu dalších zajímavých příkladů chytré spolupráce. Z rozhovorů s vedením obcí víme, jak často pomáhají s chodem obce místní podniky, ať už třeba odklidem sněhu sponzoringem kulturních akcí nebo dalšími zajímavými způsoby. Spolupráce není nikdy málo. Právě díky ní získáváme inovativní podněty na řešení problémů, které rádi šíříme dál mezi další obce našeho kraje. Máte příklady spolupráce, které byste s námi rádi sdíleli? Pošlete nám je.

Zaujalo vás téma? Zkoukněte také předchozí díly našeho seriálu Smart inspirace Karlovarského kraje!

Příští díl, který vyjde 5. října, bude věnovaný životnímu prostředí v chytrém regionu.

<< Přejít na předchozí díl seriálu Přejít na další díl seriálu >>
SMART INSPIRACE KARLOVARSKÉHO KRAJE: #7 Smart spolupráce
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.