SMART INSPIRACE KARLOVARSKÉHO KRAJE: #8 Smart životní prostředí

5. 10. 2021

Jedním z posledních témat, které v rámci našeho smart seriálu projdeme, je životní prostředí. Toto téma je pro náš region zásadní, protože v něm dojde v následujících letech k významným změnám. Ústup od těžby uhlí a následná revitalizace území zkvalitní naši krajinu. Zvýšení kvality životního prostředí mohou ale podpořit i menší chytrá řešení, která navíc dokážou malé i středně velké obci a městu ušetřit nemalé finanční prostředky. Úspory, které díky zlepšení životního prostředí nastanou, je možné sledovat pomoci takzvaného smart meteringu neboli měření pomocí chytrého měřícího přístroje, který umožňuje dálkový odečet a sběr dat o spotřebě energií. Na základě smart meteringu je možné následně řešit úspory energií v rámci pasportu tak, jak to dělají v Černavě na Sokolovsku. Pasportizaci, která eviduje hmotný i nehmotný majetek obce do databáze, se budeme věnovat v příštím díle.

Vyšší energetické účinnosti budov můžete dosáhnout např. pomocí EPC projektu, který je postaven na myšlence, že návrh a realizaci opatření financuje nejprve dodavatel energií a realizovaná opatření se poté splácejí dodavateli z ušetřených úspor. V Horním Slavkově takto vyřešili 8 budov v majetku města, kde byl instalován řízený systém vytápění po jednotlivých místnostech a také nové chytré osvětlení s možností regulace. Dalším příkladem z našeho regionu je Karlovarská krajská nemocnice. V rámci tohoto EPC projektu byl cílem téměř třetinový pokles spotřeby elektrické energie a dvanáctiprocentní pokles spotřeby vody. Projekt zahrnuje řadu sofistikovaných opatření včetně snížení časové náročnosti na přípravu pokrmů pro pacienty.

Další možnou alternativou, jak pomoci zvyšovat kvalitu životního prostředí je instalace inteligentních odpadových nádob pro sběr komunálního a tříděného odpadu, tak jak je tomu například v Karlových Varech. Tento typ svozových nádob vysílá signál o naplněnosti, a díky tomu se může optimalizovat frekvence jejich svozu.

Dalším opatřením snižujícím spotřeby energií a působícím pozitivně na životní prostředí je instalace chytrého osvětlení. Úsporu zajišťuje LED osvětlení, které může být zároveň v nočních hodinách ztlumeno, případně se při průchodu osob po ulici může osvětlení zintenzivnit. S tímto osvětlením se u nás setkáme například v Kolové u Karlových Varů nebo v Rotavě. Možnosti chytrého osvětlení popisuje podrobněji příručka Ministerstva životního prostředí „Jak na chytré veřejné osvětlení?“.

Řada obcí Karlovarského kraje podporuje životní prostředí alternativními zdroji energie, které nejen přispívají k výrobě čisté energie, ale také ročně přináší do rozpočtu obce vysoký objem finančních prostředků. Větrné elektrárny u nás naleznete především v oblastech Smrčin a Krušných hor. Po delší době neinvestování do větrné energetiky došlo v roce 2019 k rozšíření větrného parku v Jindřichovicích. Po Ústeckém kraji, je instalovaný výkon těchto elektráren největší v České republice.


Ke zvýšení kvality životního prostředí přispívají i další chytré technologie, jako například elektromobilita, která snižuje emise ve městech a obcích, ale také různé chytré aplikace napomáhající obyvatelstvu například se třízením odpadu. O těch se dočtete v předchozích dílech našeho seriálu:

Jak se ve vaší obci zapojujete do zvyšování životního prostředí? Sdílejte s námi vaše zkušenosti a my je předáme dalším obcím a městům.

Příští díl, který vyjde 19. října, bude věnovaný strategickému řízení.

<< Přejít na předchozí díl seriálu Přejít na další díl seriálu >>

SMART INSPIRACE KARLOVARSKÉHO KRAJE: #8 Smart životní prostředí
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.