SMART INSPIRACE KARLOVARSKÉHO KRAJE: #9 Strategické řízení je také smart

19. 10. 2021

Od konce června jsme vám každých čtrnáct dní v úterý představovali jedno téma z oblasti chytrého regionu s přehledem obcí našeho kraje, které dané téma řeší. Je před námi poslední 9. díl, který se věnuje tématu strategického řízení.

Strategické řízení je základním předpokladem chytrého regionu. Podle dotazníkového šetření, které jsme realizovali, a do kterého se zapojila přibližně třetina obcí našeho kraje, rozvíjí svou obec na základě strategického dokumentu více než tři čtvrtiny obcí. Ze zbylé čtvrtiny obcí většina strategický dokument má, ale nepřizpůsobuje mu jeho rozvoj. Zbylé obce dokumentem buď nedisponují nebo ho v minulosti měly, ale neměly potřebu ho aktualizovat pro nové období.

V kraji máme prozatím pouze jedno město, které zpracovalo přímo strategii na téma chytrých technologií. Strategii Smart Chodov 2030 je možné si projít na internetových stránkách města. Některá další města ale začleňují témata týkající se chytrého regionu přímo do své strategie rozvoje. Karlovy Vary tak například zapracovaly téma chytrého města do Integrované strategie integrovaných teritoriálních investic. Problematice chytrého města je v této strategii věnován celý specifický cíl D3. Integrované teritoriální investice (ITI) jsou nástrojem, který stanovuje potřeby a problémy celé městské aglomerace, která v případě Karlových Varů zahrnuje 33 obcí. ITI slouží jako podkladový dokument pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie v období 2021–2027.


Důležitým prvkem strategického řízení obcí v oblasti chytrého regionu je pasportizace. Pomocí pasportizace obec eviduje svůj majetek v databázi. Pasportizaci majetku je možné vytvořit v různých oblastech jako je například osvětlení, odpady, zeleň obce a další. V pasportu jsou pak evidovány různé parametry, jako je například stáří konkrétní lampy veřejného osvětlení a typ lampy (např. LED osvětlení). Pasportem může získávat obec komplexní data také například o opravách chodníků. Díky nim může obec svým obyvatelům argumentovat, že jsou opravovány chodníky ve všech lokalitách obce rovnoměrně. Získaná data je možné zanést do online mapy a poskytnout jí veřejnosti.

O pasportu obce Černavy jsme psali už v minulém díle. V Chebu je možné díky geoportálu získat přehled o každé lampě veřejného osvětlení nebo povrchu všech komunikací. V mapě jsou ale také například zaznamenány volební okrsky, majetek obce, památková zóna a další. Podobný portál mají i v Sokolově. Kromě evidence veřejného osvětlení je v mapě například evidence hlášených závad včetně stavu řešení podnětu. Online pasport veřejného osvětlení má také Rotava.

Online portály je možné ale využít také k zadávání podnětů občanů při formování strategie obce. Tímto způsobem využila města Chodov a platformy PinCity. V Aši tímto způsobem získalo město od občanů zatím 48 podnětů k rozvoji, v případě Chodova jich je 82. K platformě PinCity se připojuje nově i Karlovarský kraj v případě podpory Transformace kraje. Co je PinCity? Jedná se o nástroj pro snadnou komunikaci a plánování strategie, který má za cíl propojovat města s jejich občany.


Tímto článkem náš seriál končí, ale to neznamená, že se již tématu chytrého regionu nebudeme věnovat. I nadále vám rádi budeme zprostředkovávat zajímavé příběhy nejen z našeho kraje. Všechny chytré nástroje a projekty neustále aktualizujeme také v naší Mapě chytrých řešení. Proto určitě sledujte naše kanály a pokud máte pocit, že jsme na nějaké zajímavé téma zapomněli, dejte nám vědět. Rádi se mu budeme v budoucnosti na základě vašeho podnětu věnovat.

Pokud vám nějaké téma v oblasti chytrého regionu chybělo, určitě nám napište, rádi se na něj podrobně zaměříme.

Přečetli jste si opravdu všechny naše dosavadní články k tématu?

<< Přejít na předchozí díl seriálu

SMART INSPIRACE KARLOVARSKÉHO KRAJE: #9 Strategické řízení je také smart
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.