Ročník 2012

5. 8. 2018

V roce 2012 podalo žádost o Inovační voucher 11 firem, ze kterých bylo 11 podpořeno.

Celková výše přidělených finančních prostředků dosahovala výše 1 655 000 Kč.

Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.