Ročník 2014

7. 8. 2018

V roce 2014 podalo žádost o Inovační voucher 19 firem, ze kterých bylo 11 podpořeno.

Celková výše přidělených finančních prostředků dosahovala výše 1 849 000 Kč.

 • CZECH INDUSTRY GROUP a.s.: Vývoj technologie na separaci frakcí při drcení pneumatik, především pak jejich kovových částí (170 000 Kč)
 • D&A Travel s.r.o.: Prototyp produktu cestovního ruchu podle principu designového myšlení (170 000 Kč)
 • ECOLOGICAL CONSTRUCTION GROUP s.r.o.: Chemická úprava (modifikace) jemně mleté pryže novými katalyzátory a organickými činidly pro výrobu stabilního modifikovaného asfaltu (162 000 Kč)
 • ept connector s.r.o.: Inovace procesu plánování výrobních zakázek (170 000 Kč)
 • G D K spol. s r.o.: Vývoj pohonu mechanismu zavírání forem vyfukovacího stroje GM 20k (170 000 Kč)
 • Ing. arch. Václav Zůna: Zpracování podnikatelského plánu pro inovativní modulární systém stavby domů (165 000 Kč)
 • KERAMEX Group s.r.o.: Využití speciálních analytických metod pro stanovení reaktivity surovin (170 000 Kč)
 • KESSL spol. s r.o.: Navýšení kvality a konkurenceschopnosti interiérových malířských nátěrových hmot (162 000 Kč)
 • KORNET s.r.o.: Vývoj nové technologie vrtání ostřikovacích trubek (170 000 Kč)
 • KSB spol. s r.o.: Reaktivita produktů a návrh maltových směsí (170 000 Kč)
 • MONTSTAV CZ s.r.o.: Využití odpadních drátků z recyklace gumárenských výrobků pro výrobu tenkostěnných drátkobetonových prvků (170 000 Kč)

Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.