Ročník 2013

6. 8. 2018

V roce 2013 podalo žádost o Inovační voucher 17 firem, ze kterých bylo 10 podpořeno.

Celková výše přidělených finančních prostředků dosahovala výše 1 526 000 Kč.

  • AMATI-Denak, s.r.o.: Lití klapek mechanik hudebních nástrojů do ztraceného vosku (140 000 Kč)
  • AMT s.r.o. Příbram: Vývoj technologických postupů při výrobě lehčených malt a betonů s kamenivem na bázi pěnového skla (161 000 Kč)
  • D&A Travel s.r.o.: D&A Audio Průvodce (167 000 Kč)
  • Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.: Systém chytrého parkování v Karlových Varech (68 000 Kč)
  • ESTO Cheb s.r.o.: Výpočet minimálního vnitřního objemu nádoby ručního hasicího přístroje určeného pro letectví v souladu s požadavky US bezpečnostní normy UL 2129 (170 000 Kč)
  • KORNET s.r.o.: Vývoj nové technologie plošného tváření (170 000 Kč)
  • MINERAL DEKOR s.r.o.: Vývoj nových jádrových materiálů sendvičových struktur pro výrobní stroje (165 000 Kč)
  • MONTSTAV CZ s.r.o.: Ověření možnosti využití odpadních drátků z drcení pneumatik při výrobě vláknobetonu (170 000 Kč)
  • ROTAS STROJÍRNY spol. s r.o.: Inovativní řešení otevírání a sklápění vulkanizačního lisu (160 000 Kč)
  • Sostroj, a.s.: Uspořádání drtících jednotek rotorů dvourotorového drtiče pneumatik (155 000 Kč)


Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.