KONFERENCE BUDOUCNOST 2021 PŘEDSTAVILA POZITIVNÍ VIZI KARLOVARSKÉHO KRAJE

2. 12. 2021

Ve středu 24. listopadu 2021 jsme uspořádali ve spolupráci s Karlovarským krajem akci „Konference Budoucnost 2021“, která se věnovala aktuálnímu tématu, tedy transformaci regionu v důsledku postupného útlumu těžby hnědého uhlí a změnám, které v následujících letech nastanou v našem regionu. Hlavním úkolem bude přivést nová průmyslová odvětví, která pomůžou zajistit další rozvoj regionu.  

Program Konference byl bohatý a proběhl, díky vývoji ve společnosti, v hybridním formátu. Úvodní slovo patřilo hejtmanovi Karlovarského kraje. Patrik Pizinger, radní pro oblast regionálního rozvoje, vysvětlil pojem transformace a představil „kuchařku“ v podobě Plánu spravedlivé územní transformace. „Kraj také spustil nový webový portál www.menimekraj.cz, který obsahuje aktuální informace pro širokou veřejnost právě k tématu přeměny kraje. Web je interaktivní, do mapy regionu mohou sami občané přidávat vlastní nápady a náměty k tomu, co jim v kraji chybí, co by mohlo pomoci zlepšit život lidí v území,“ upozornil Patrik Pizinger.

Následoval Paul Baker z agentury Ecorys s představením pohledu agentury zastupující EU na možnosti našeho regionu. Radana Leistner Kratochvílová z Ministerstva životního prostředí představila přípravu Operačního programu Spravedlivá transformace a možnosti, které by měly v kraji pomoci plánovanou transformaci úspěšně zvládnout. Vlastimil Argman seznámil posluchače s významem a perspektivou kaolinového, porcelánového a sklářského průmyslu a stavebních materiálů. Pavel Tomek představil plánované aktivity společnosti SUAS GROUPS založené na pěti klíčových rozvojových směrech společnosti. Dopolední blok uzavřel zástupce společnosti IRI Michal Hadlač, který přiblížil výstupy právě dokončované Územní studie pro Mikroregion Sokolov – východ.

Odpolední část byla věnována prezentacím nositelů potencionálních strategických projektů vybraných pro Operační program Spravedlivá transformace. Představeny byly tyto projekty:

Konference Budoucnost 2021 svým obsahem ukázala návaznost na již existující Regionální inovační strategii. Přednášející měli možnost představit chystané aktivity a témata, která jsou pro náš region velmi důležitá a budou se jej týkat již ve velmi blízké budoucnosti. Přítomným v sále, ale i u on-line přenosu, byla dána možnost zapojit se do diskuse a sdílet své návrhy a podněty. V odpolední části měli účastníci příležitost seznámit se s připravovanými strategickými projekty na území Karlovarského kraje a možnost se k nim vyjádřit.

Je pro nás velmi důležité, aby se nejen veřejnost, ale i firmy a odborníci co nejvíce seznámili s možnostmi, které bude nabízet Operační program Spravedlivá transformace a s plánovanými záměry. Chystáme proto realizovat workshopy a jednání a také obdobné konference v následujících obdobích.“, zmínil Patrik Pizinger, radní pro oblast regionálního rozvoje.


KONFERENCE BUDOUCNOST 2021 PŘEDSTAVILA POZITIVNÍ VIZI KARLOVARSKÉHO KRAJE

Soubory ke stažení

Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.