Ročník 2015

8. 8. 2018

V roce 2015 podalo žádost o Inovační voucher 21 firem, ze kterých bylo 12 podpořeno.

Celková výše přidělených finančních prostředků dosahovala výše 1 951 410 Kč.

 • AMATI-Denak, s.r.o.: Úprava technologie lití klapek mechanik dechových nástrojů (152 000 Kč)
 • DERTER s.r.o.: Ověření možnosti využití granulátu z recyklace elektroinstalačních prvků ve stavebnictví (170 000 Kč) 
 • ECOLOGICAL CONSTRUCTION GROUP s.r.o.: Modifikace a vývoj variantní vápeno-cementové malty pomocí mikromleté aktivované vápencové moučky nebo kalu (156 000 Kč) 
 • G D K spol. s r.o.: Nové řešení systému zavírání forem vyfukovacího stroje GM 20k především zvětšením tuhosti jejich sevření (170 000 Kč)
 • GLOBAL STRATEGIC CONSULTANTS - EUROPE s.r.o.: Vývoj cementových malt a stavebních lepidel s využitím mechanicky aktivovaného jemně mletého betonového recyklátu (156 000 Kč)
 • G - MAR PLUS, s.r.o.: Redukční stanice páry s výrobou elektřiny nízkého výkonu (145 000 Kč)
 • KORNET s.r.o.: Vývoj technologie oboustranného tečného navázání rádiusů pro stanovení konstrukce speciálního postupového nástroje (170 000 Kč)
 • LAVARIS s.r.o.: Materiálová recyklace pryže (165 410 Kč)
 • REALISTIC, a.s.: Inovace konstrukce plynové vozové pece (170 000 Kč)
 • Sedlecký kaolin a. s.: Inovace suchých omítkových směsí (170 000 Kč)
 • Smart software s.r.o.: Integrační a zátěžové testy datových replikací (168 000 Kč)
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.