Ročník 2017

13. 8. 2018

V roce 2017 podalo žádost o Inovační voucher 12 firem, ze kterých bylo 6 firem podpořeno.

Celková výše přidělených finančních prostředků dosahovala výše 1 008 770 Kč.

  • a.i.m. AGENTUR, s.r.o.: Inovace marketingové strategie produktu efektivního vzdělávání a paměťových technik s využitím online marketingu a e-commerce ve spol. a.i.m. Agentur s.r.o. (170 000 Kč)
  • BONNEL TECHNOLOGIE s. r. o.: Vývoj nové generace pohonu dveřního zámku (170 000 Kč)
  • ept connector s.r.o.: Implementace 3D tisku do výrobního procesu (170 000 Kč)
  • KESSL spol. s r.o.: Navýšení kvality a konkurenceschopnosti pastovité silikonové omítky (161 000 Kč)
  • Sedlecký kaolin a. s.: Využití flokulačních činidel na bázi polyakrylamidů (170 000 Kč)
  • TEREA Cheb, s.r.o.: Energetická optimalizace provozu výroby tepla a elektřiny pomocí rozšíření využití pro sušení čistírenských kalů (167 770 Kč)

Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.