Ročník 2019

23. 7. 2019

V roce 2019 podalo žádost o Inovační voucher 9 firem, ze kterých bylo 8 firem hodnoceno a 8 podpořeno. 1 společnost nakonec neuzavřela smlouvu o dotaci s poskytovatelem.

Celková výše přidělených finančních prostředků dosahovala výše 1 189 450‬ Kč.

  • Abydos s.r.o.: Podpora technologických procesů při zpracování odlitků společnosti (170 000 Kč)
  • G D K spol. s r.o.: Optimalizace konstrukce zavírání forem stroje GM 13k s ohledem na tuhost a životnost mechanismu (170 000 Kč)
  • CHODOS CHODOV s.r.o.: Konstrukční a designové řešení úprav vlastních výrobků (170 000 Kč)
  • KERAMEX Group s.r.o.: Vlastnosti a technologická úprava slíd z oblasti Karlovarského kraje (170 000 Kč)
  • Rudolf Kämpf s.r.o.: Zjednodušení výroby ve výrobě (169 450 Kč)
  • Smart software s.r.o.: Segmentace maloobchodních zákazníků (170 000 Kč)
  • Strunal Schönbach s.r.o.: Zpracování 3D modelu basového krku a sestavení inovativního NC programu (170 000 Kč)

Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.