Ročník 2018

12. 10. 2018

V roce 2018 podalo žádost o Inovační voucher 5 firem, ze kterých bylo 5 firem hodnoceno a 5 podpořeno.

Celková výše přidělených finančních prostředků dosahovala výše 845 000 Kč.

  • BONNEL TECHNOLOGIE s.r.o.: Zpracování nového konstrukčního návrhu pohonu dveřního zámku (170 000 Kč)
  • Ept connector s.r.o.: Implementace technologií kolaborativních robotů ve výrobě (165 000 Kč)
  • GDK spol.s.r.o.: Návrh nového technického řešení mechanismu vyfukování pro vyfukovací stroje GM 5001 (170 000 Kč)
  • CHODOS CHODOV s.r.o.: Marketingová analýza prodeje vlastního výrobku – vyfukovacího automatu VA 521 (170 000 Kč)
  • KORNET s.r.o.: Montážní pracoviště (170 000 Kč)


Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.