Regionální inovační strategie (RIS3 KVK)

Regionální inovační strategie je strategický dokument, který podporuje výzkumné, vývojové a inovační aktivity v Karlovarském kraji. Příprava a implementace Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3 KVK) byla svěřena Karlovarské agentuře rozvoje podnikání. Zásadní význam strategie vedl k vytvoření samostatného webu www.ris3kvk.cz.

Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.