Karlovarské inovační centrum (KIC)

1704955876-31563477117390693811148013843.jpg

Projekt Karlovarského inovačního centra spočívá ve vybudování zcela jedinečné veřejné inovační infrastruktury, která v Karlovarském kraji doposud chybí a jejímž cílem je zvýšení intenzity výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v kraji mezi podnikatelskými subjekty, veřejným sektorem a výzkumnými pracovišti.

Samotný projekt zahrnuje výstavbu víceúčelového komplexu objektů, kde bude kromě pronájmu prostor a s ním spojených služeb, nabízeno především poradenství související se zahájením podnikání a rozvojem inovačních aktivit. Poradenství bude zahrnovat návrh potřebných školicích a vzdělávacích akcí na míru potřebám jednotlivých firem. Současně bude docházet ke sdílení příkladů dobré praxe a výměně zkušeností mezi podnikatelskou, vědeckou, výzkumnou a veřejnou sférou.

Plánované inovační centrum se skládá ze tří vzájemně propojených objektů, jež v sobě obsahují veškeré provozy nutné pro bezproblémové fungování. Pamatováno je samozřejmě i na související technickou a dopravní infrastrukturu.

Pro stavbu byly navrženy nové technologie z hlediska snižování energetické náročnosti jednotlivých budov (zateplení, zastínění, vhodné zdroj vytápění, větrání, osvětlení, osazení fotovoltaických a solárních systémů a využití šedých vod) s cílem zajistit optimální řešení z pohledu dopadu na životní prostředí a z pohledu ekonomického, a to především díky maximálnímu využití obnovitelných zdrojů energie.

V současné době je projekt předložený do Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST). Pokud bude úspěšný a získá dotaci, měla by být ve druhé polovině roku 2024 zahájena výstavba. Její dokončení se předpokládá před koncem roku 2026, což znamená, že v plném provozu bude inovační centrum od začátku roku 2027.

Články o Karlovarském inovačním centru.


Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.