Vyhodnocení socioekonomického průzkumu v oblasti lázeňství z perspektivy Karlovarského kraje

20. 12. 2021

V září letošního roku realizovala Karlovarská agentura rozvoje podnikání ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie dvě dotazníková šetření, v nichž se zaměřila na tuzemské stávající lázeňské hosty a dále na tuzemské potenciální klienty lázní. Sběr dat probíhal metodou CAWI, tedy sběrem prostřednictvím online panelu. Respondenti byli do výzkumu zařazeni na základě kvótních požadavků, které vzešly z obdobného šetření provedeného Institutem lázeňství a balneologie na sklonku roku 2020. Výsledná velikost výběrového souboru činila 3 056 osob.

Pro účely tohoto vyhodnocení jsme filtrováním výběrového souboru získali dvě relativně nezávislé skupiny. První jsou stávající klienti, tj. osoby, které v rámci svého posledního pobytu absolvovaného v průběhu předchozích 10 let navštívily některé z pěti karlovarských lázeňských měst. Druhou skupinu pak představují tzv. potenciální klienti, kteří si zvolili alespoň jedno z karlovarských lázeňských měst pro svůj eventuální pobyt a zároveň ho umístili v žebříčku preferencí nejhůře na třetí místo.

Pojďme se nyní více seznámit s oběma profily, začneme stávajícím hostem. Respondentů, kteří zavítali do lázní Karlovarského kraje, je celkem 317 a jejich podíl dosahuje bezmála 32 % všech stávajících hostů. Nejvíce klientů přijíždí do Karlovarského kraje z Prahy, Středočeského, Plzeňského a Ústeckého kraje, přičemž kolem 32 % žije v obcích do 4 999 obyvatel a dalších 30 % ve městech s více než 100 000 obyvateli. Z hlediska věku je ve zhruba 24 % zastoupena kategorie 65 let a více, následuje kategorie 35 – 44 let s cca 18 % a o 1 procentní bod méně má kategorie 18 – 24 let. Mezi dotazovanými převažují lidé se středoškolským vzděláním (67,5 %), vysokoškolským stupněm vzdělání disponuje necelá čtvrtina. Obvyklý čistý příjem domácnosti (42,9 %) se pohybuje mezi 30 000 – 49 999 Kč. Více než polovina hostů jsou samoplátci, necelou třetinu tvoří pojištěnci a zbývající kategorii reprezentují klienti, kteří v minulosti pobývali v lázních jako samoplátci i jako pojištěnci.

A jak vypadá typický potenciální host lázní Karlovarského kraje? Celkem se jedná o 1659 respondentů, z nichž přibližně 46 % již má nějakou dřívější zkušenost s lázněmi. I zde jde zejména o obyvatele Prahy, Středočeského a Ústeckého kraje, srovnatelný zájem však projevují také lidé z Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. Nepatrně se navýšil podíl hostů (o cca 4 procentní body), kteří bydlí v obcích do 4 999 obyvatel, a to na úkor měst s více než 100 000 obyvateli. Co se týče věku, o něco málo přibylo mladších zájemců, kdy s 20 % vévodí kategorie 35 – 44 let, 19 % zaznamenala kategorie 65 let a více a 18 % kategorie 25 – 34 let. V ukazatelích dosaženého vzdělání a čistého příjmu domácnosti lze pozorovat jen drobné změny v řádech jednotek procentních bodů. Provedeným srovnáním obou sociodemografických profilů jsme tudíž zjistili, že karlovarský potenciální host se velmi podobá tomu stávajícímu. O tomto závěru se budeme moci ještě několikrát přesvědčit v pokračování tohoto článku.  

Lázeňské místo

V této části se zaměříme na lázeňská místa, která uvízla v hledáčku potenciálního hosta. Dozvíme se, jaké služby mimo lázeňský dům jsou pro něj důležité. Porovnáme hodnocení těchto služeb stávajícími hosty Karlovarského kraje s hodnocením hostů ostatních lázeňských míst v České republice nebo ukážeme, jakou roli hraje lékař při výběru lázeňského místa.

Lázeňské zařízení

Zde se dozvíte, jaká zařízení podle klasifikace Hotelstars jsou nejvyhledávanější a jaká by pro svůj případný pobyt upřednostnil potenciální host. Konfrontujeme hodnocení kvality služeb lázeňských zařízení na území Karlovarského kraje s hodnocením zařízení v ostatních lázeňských místech České republiky. A nakonec prozradíme, kde by potenciální klient hledal informace o lázeňském zařízení.

Lázeňský host

Tento oddíl otevřeme finančními preferencemi lázeňského hosta a poodhalíme, kolik je ochoten zaplatit za lázeňský pobyt nebo kolik utratí za služby mimo lázeňské zařízení. Zjistíme, zda plánuje pobyt v horizontu následujících 3 let, či jaké má důvody, proč se do lázní nechystá. Stranou nezůstanou ani různé formy motivace k absolvování lázeňského pobytu.

Lázeňský pobyt

V posledním příspěvku budeme řešit optimální délku lázeňského pobytu očima samotného hosta. Článek pak uzavřeme otázkou prevence civilizačních chorob jako stimulu pro návštěvu lázní.
Vyhodnocení socioekonomického průzkumu v oblasti lázeňství z perspektivy Karlovarského kraje
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.