Lázeňský pobyt

5. 1. 2022

Důležitým parametrem každého lázeňského pobytu je rovněž jeho délka, která závisí především na konkrétní diagnóze klienta. Obvyklá doporučená délka se pro jednotlivé indikace pohybuje mezi 2 – 4 týdny. V případě kratších pobytů se pak výrazně snižuje jejich účinnost. Z tohoto důvodu jsme se zajímali o to, jakou délku považují potenciální klienti pro sebe za nejvhodnější. V tomto kontextu bude jistě potěšujícím zjištěním, že cca 40 % respondentů preferuje 14denní pobyt. Zhruba 27 % upřednostňuje pobyt 7denní, nicméně i 21denní pobyt lze označit za atraktivní, neboť jeho podíl dosáhl 19 % dotázaných.

Spíše pro úplnost jsme se zeptali také na to, jak často je pro potenciální klienty přínosné lázeňský pobyt opakovat. Přesně 39 % považuje za užitečné absolvovat lázeňský pobyt každý rok, bezmála 25 % jednou za dva roky a 10 % jednou za tři roky. Pro necelých 17 % respondentů postrádá smysl pobyt opakovat, jestliže potíže již pominuly.

Lázeňský pobyt nemusí sloužit jen jako prostředek k léčení následků nějaké civilizační choroby, ale může též plnit roli preventivní. Jak na toto nahlížejí stávající i potenciální hosté, se dozvíme právě teď. Celkem 24 % stávajících klientů navštívilo lázně Karlovarského kraje z titulu prevence civilizačních nemocí a lehce přes 21 % z důvodu jejich léčby. Dokonce se zdá, že pro potenciální klienty mají lázně v otázce civilizačních chorob ještě podstatnější význam, neboť o pobytu by v souvislosti s jejich prevencí uvažovalo téměř 39 % a o jejich léčbě touto cestou by přemýšlelo skoro 24 % respondentů.

Výsledky průzkumu naznačují, že nejvhodnější délka lázeňského pobytu je z pohledu potenciálního hosta 14 dní. Současně platí, že nemalá část klientů vnímá lázeňský pobyt jako dobrý způsob léčby i prevence civilizačních chorob.  


Lázeňský pobyt
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.