Lázeňské místo

20. 12. 2021

Jak jsme již zmínili v úvodu, potenciálními klienty jsou respondenti, kteří si zvolili alespoň jedno z karlovarských lázeňských měst pro svůj eventuální pobyt a zároveň ho umístili v žebříčku preferencí nejhůře na třetí místo. Na základě jejich hodnocení jsme sestavili žebříček nejatraktivnějších lázeňských míst. Vítězem se podle absolutního počtu hlasů staly Mariánské Lázně s 1056 hlasy, druhé místo obsadily Františkovy Lázně s 958 hlasy a třetí skončily Karlovy Vary s 956 hlasy. Za přímého konkurenta karlovarského lázeňského trojúhelníku můžeme považovat zřejmě jen Luhačovice, které obdržely 720 hlasů. Přes 400 hlasů dále získaly Poděbrady, Třeboň, Karlova Studánka a Jeseník. Pokud bychom zohlednili preference a započetli hlasy pouze do třetího místa, zvítězily by Františkovy Lázně před Karlovými Vary, Mariánskými Lázněmi, Luhačovicemi a Jáchymovem.

Dříve než se podíváme na to, jaké služby mimo lázeňský dům by potenciální hosté rádi využívali a jak je stávající hosté ocenili, pojďme si v krátkosti přiblížit metodiku hodnocení. K tomu účastníkům šetření posloužila škála stejná jako ve škole, tedy 1 znamenala „je to pro mě velmi důležité“ / „velmi dobrá úroveň“ a naopak 5 „je to pro mě nepodstatné“ / “velmi špatná úroveň“. Poté byla pro každou službu vypočtena průměrná známka, podle níž bylo možné výsledky porovnávat. Počty udělených známek se u jednotlivých služeb nepatrně liší, neboť respondent se sám rozhodoval, zda může či nemůže službu ohodnotit.

Potenciální hosté, kteří v uplynulých 10 letech neabsolvovali žádný lázeňský pobyt, řadí mezi nejžádanější služby v lázeňských městech Karlovarského kraje kavárny a cukrárny, restaurace a bary, infocentra, obchody a městskou hromadnou dopravu. Pro úplnost podotýkáme, že tyto služby obdržely průměrnou známku relevance do 2,5. Stávající klienti ohodnotili všechny uvedené služby s výjimkou nabídky obchodů průměrnou známkou do 2,0. Nejlépe byly oceněny kavárny a bary a služby infocenter shodně průměrnou známkou 1,7. Pro poskytovatele nejpoptávanějších služeb bude jistě pozitivní zprávou, že v komparaci s ostatními lázeňskými místy v ČR dosáhli stejných nebo lepších známek. Největší kladný rozdíl, byť se jedná o pouhé 2 desetiny, v hodnocení respondentů zaznamenaly restaurace a bary a městská hromadná doprava.

Jak probíhala komunikace mezi Vámi a praktickým/ošetřujícím lékařem ohledně výběru lázeňského místa? Přesně na to jsme se zeptali té části stávajících hostů Karlovarského kraje, které lékař vystavil návrh na lázeňský pobyt. Celkem se jednalo o 113 respondentů. Přibližně polovině lékař doporučil nějaká místa a konečnou volbu nechal na pacientovi. Třetina si mohla v rámci míst přípustných indikačním seznamem zvolit lázeňské místo zcela sama a ve zhruba 14 % případů určil místo lékař.

Výsledky průzkumu potvrzují, že lázeňská místa Karlovarského kraje jsou pro tuzemské hosty přitažlivá a nabízejí široké portfolio kvalitních služeb, které tito klienti očekávají.

Lázeňské místo
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.