Lázeňské zařízení

20. 12. 2021

Tušíte, do které kategorie podle oficiální klasifikace ubytovacích zařízení Hotelstars nejčastěji zavítají lázeňští hosté? V Karlovarském kraji se nejnavštěvovanější kategorií stala lázeňská zařízení označená čtyřmi hvězdičkami, ve kterých absolvuje svůj pobyt necelých 50 % hostů. Na druhém místě se s odstupem 12 procentních bodů nachází zařízení se třemi hvězdičkami. V lázeňských domech s pěti hvězdičkami se ubytovalo kolem 8 % klientů. Přibližně pětina respondentů nevěděla, do jaké kategorie lázeňské zařízení zařadit. Potenciální hosté, kteří v uplynulých 10 letech neabsolvovali žádný lázeňský pobyt, preferují rovněž čtyř a tří hvězdičková zařízení, přičemž 45 % by zvolilo prvně jmenované a 25 % to druhé. Pro zhruba čtvrtinu dotázaných není při výběru sanatoria klasifikace důležitá.

Před tím, než odhalíme výstupy z hodnocení kvality služeb lázeňských zařízení situovaných v Karlovarském kraji, stručně popíšeme metodiku samotného hodnocení. K tomu stávajícím hostům posloužila škála stejná jako ve škole, tedy 1 představovala „velmi dobrou úroveň“ a naopak 5 „velmi špatnou úroveň“. Poté byla pro každou kategorii služeb vypočtena průměrná známka, podle níž bylo možné výsledky porovnávat.

Služby jako ubytování, stravování, lázeňská péče nebo přístup personálu dosáhly průměrné známky do 1,6. Stejný výsledek zaznamenal i celkový dojem. O něco hůře nicméně stále přijatelně dopadly ostatní služby a kulturní program, který obdržel vůbec nejhorší průměrnou známku 2,5, do níž se patrně částečně promítla omezující opatření v době pandemií COVID-19. Zároveň platí, že spokojenost klientů s kvalitou poskytovaných služeb roste s vyšší kategorií podle klasifikace ubytovacích zařízení Hotelstars. Co se týče srovnání s lázeňskými zařízeními v ostatních regionech, rozdíly průměrných známek dosahují maximálně 1 desetiny. Nelze tedy konstatovat, že by úroveň služeb lázeňských zařízení v Karlovarském kraji byla výrazně lepší nebo horší než ve zbytku České republiky.

Lehce přes polovinu potenciálních hostů Karlovarského kraje, kteří v uplynulých 10 letech neabsolvovali žádný lázeňský pobyt, by volbu zařízení pro svůj případný pobyt pravděpodobně konzultovalo s lékařem či známými. Značná část by informace hledala také přímo u lázeňského zařízení. Za nejběžnější zdroj informací můžeme považovat webovou stránku lázeňského domu, kterou by navštívilo 88 % respondentů. Dalším významným zdrojem jsou webové stránky lázeňského místa a sociální sítě.

Výsledky průzkumu ukazují, že lázeňského hosta nejvíce oslovuje kategorie čtyř a tří hvězdičkových zařízení. Kvalita poskytovaných služeb je na velmi dobré úrovni srovnatelné se zařízeními v ostatních krajích České republiky.


Lázeňské zařízení
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.