Inovační platformy v roce 2023

13. 12. 2023

Inovační platformy se v roce 2023 zabývaly strategickými, ale i kulturně kreativními tématy

Inovační platformy, neboli konzultační a poradní skupiny složené z odborníků, v letošním roce proběhly hned čtyřikrát, aby na nich mohla být projednána témata týkající se strategických příležitostí Karlovarského kraje (Inovační platforma pro strategické příležitosti), ale i témata z kulturně kreativní oblasti našeho regionu (Inovační platforma pro kulturní a kreativní průmysl).

První Inovační platforma pro strategické příležitosti, konaná v březnu 2023, se věnovala tématu chemického průmyslu a představení hlavních zjištění a závěrů foresightové studie pro Karlovarský kraj, připravené Českou technologickou platformou SUSCHEM CZ.

Na konci října se uskutečnilo další jednání inovační platformy, na kterém byly nastaveny dílčí kroky a zajištění koordinace ze strany Karlovarské agentury rozvoje podnikání nad závěry a doporučeními vzešlých z foresightové studie. Druhá část setkání přinesla nové téma vodík pro Karlovarský kraj, a to včetně představení prvních kroků k zajištění financování jak personálních kapacit, tak i přípravy projektových dokumentací či studií proveditelnosti jednotlivých projektů zaměřených na podporu rozvoje vodíku v Karlovarském kraji.

Inovační platforma pro kulturní a kreativní průmysl (KKP) se na svém červnovém jednání zaměřila zejména na představení nového dotačního programu Startovací vouchery a pilotního projektu Designové myšlení a projektové myšlení, směřovaného na vzdělávání s velmi úzkou návazností na kreativní odvětví. Na platformě byl dále představen národní dotační titul Kreativní vouchery | mkcr.cz i aktuální možnosti financování krajských aktivit. Na druhém zasedání platformy v říjnu se řešila témata související s přípravou strategického projektu 4K, výsledky Startovacích voucherů s akcentem na kreativní odvětví a financování kulturního a kreativního odvětví v regionu.

Obě platformy jsou realizovány v rámci projektu Smart Akcelerátor 3.


Inovační platformy v roce 2023
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.