Přicházíme s dalším projektem zaměřeným na moderní formy výuky

1. 8. 2023

Na školách v kraji jsme v minulých letech v rámci projektu kreativního myšlení představili a otestovali metodiku, která lehce pochopitelnou a hravou formou provází děti již od útlého věku procesem kreativního myšlení. A pokračujeme dál!

V lednu jsme začali s novým pilotním projektem Designové a projektové myšlení. Jedná se o specifický způsob analýzy a řešení problémů, který využívá postupy oboru projektového řízení prolínající se s řadou dalších klíčových kompetencí - kreativitou, kritickým myšlením, čtenářstvím, aplikovanou matematikou, využitím cizího jazyka atp.

Jak to uděláme?

  1. Využijeme metodiku Kreativního učení, která nabízí moderní zážitkovou formu vzdělávání a výchovy ke kreativitě pomocí kreativního učení a podněcuje další rozvoj k podnikavosti.
  2. Vytvoříme metodický koncept pro projektové učení. Samotné projektové řízení je složitý a komplikovaný proces, kterému žáci a studenti zpravidla nerozumí a musí se tyto metody učit nazpaměť. Právě díky nové metodice jim hravou formou pomůžeme celý proces snadněji pochopit. Pro žáky pak bude lehčí naučit se realizovat svůj vlastní projekt, nápad, službu či produkt a modelové chování se pro něj stane nástrojem pro využití v běžném životě.
  3. Otestujeme propojení kreativního a projektového myšlení na školách. Studenti se seznámí s tím, co je kreativní učení (designový proces) a inovace a jak souvisí s podnikáním a navrhováním podnikatelského modelu. Díky novým metodám pochopí designové myšlení jako strategický nástroj rozvoje podnikání a podnikavosti. 

Co je cílem?

Cílem pilotního projektu je vytvoření nového metodického konceptu pro projektové učení nejen ve výuce na středních školách, ale také pro různé soutěže a projektové dny na školách v regionu. Koncept bude motivovat k mezioborovému propojování mezi školami, na soutěžích nebo na jiných projektech věnovaných podnikavosti, kreativitě a iniciativě.  

Během prvního pololetí tohoto roku jsme mapovali a zjišťovali potenciál na školách v Karlovarském kraji a již jsme zrealizovali tři interní workshopy, na kterých jsme si otestovali první návrhy připravované metodiky.


Zajímá vás víc?

Kontaktujte naši RIS3 developerku pro KKO a podnikavost Kamilu Krupičkovou na emailu kamila.krupickova@karp-kv.cz.


1690877673-17191252741255754461835586203.jpg


Přicházíme s dalším projektem zaměřeným na moderní formy výuky
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.