PORTÁL PRACUJMESPOLU

Webový portál PracujmeSpolu.cz shromažďuje nabídky spolupráce od firem v kraji pro žáky a studenty středních i vysokých škol a také nabídky inovativních pozic pro absolventy. Nechybí ani informace pro kariérové poradce na ZŠ/SŠ či kariérová centra VŠ. Funkce portálu je zároveň doplněna již fungujícím kontaktním místem pro spolupráci zaměstnavatelů a škol (KHK KK, KARP), čímž vznikne komplexní služba pro podporu spolupráce firem s škol.

Projekt vznikl jako reakce na velký odliv kvalitních a kvalifikovaných zaměstnanců (absolventů SŠ a VŠ) z kraje z důvodu nedostatku pracovních míst, především takových, které odpovídají kvalifikaci a vzdělání potencionálních uchazečů. Firmy v kraji ovšem řeší přesně opačný problém, a to nedostatek vysoce kvalifikované pracovní síly. Tato situace na trhu práce negativně ovlivňuje inovační prostředí kraje tím, že ve firmách chybí lidé, kteří by se zavádění inovací věnovali. Jako jeden z nejdůležitějších klíčových nástrojů pro zlepšení inovačního prostředí v kraji považují firmy různé formy spolupráce s žáky SŠ a studenty VŠ. Projekt si tedy klade za cíl jednak ukázat, že inovativní a zajímavé pozice v kraji existují a tím zabránit velkému odlivu kvalifikované pracovní síly z kraje, a zároveň zefektivnit a podpořit vzájemnou spolupráci žáků SŠ a studentů VŠ s místními firmami již během jejich studia.

Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.