Marketingová kampaň Žijeme regionem

Žijeme regionem, a proto jsme vytvořili marketingovou kampaň, která posiluje patriotismus obyvatel Karlovarského kraje. S výstupy kampaně se můžete potkávat nejen na internetových stránkách www.zijemeregionem.cz a na Facebooku, ale také v regionálním tisku, na billboardech, v MHD a na dalších místech.

Seznamujte se s příběhy a názory patriotů, kteří nechtějí od kraje jen brát, ale také mu dávat. Nebo se sami řadíte mezi tyto lidi? Pak budeme rádi, když se o svůj příběh podělíte.

Karlovarský kraj. Patřím na Západ.Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.