Připravujeme dotazníkové šetření zaměřené na chytrý region

24. 3. 2023

Rozvoji chytrého regionu se věnujeme dlouhodobě. Od roku 2020 jsme připravili souhrn příkladů dobré praxe z České republiky v Analýze chytrých řešení pro města a venkov, publikovali jsme seriál článků Smart inspirace Karlovarského kraje, vytvořili Mapu chytrých řešení Karlovarského kraje, uspořádali Konferenci Chytrá řešení pro města a obce a každé čtvrtletí publikujeme na našem webu Chytré aktuality shrnující aktuální novinky týkající se chytrých řešení zaváděných nejen v našem regionu.

Další aktivity, které máme v plánu, chceme více sladit s potřebami měst a obcí v našem kraji. Během dubna se proto budeme prostřednictvím online dotazníků ptát všech starostů na jejich zájem o téma chytrého regionu a na jejich představy o podobě aktivit, které chceme rozvíjet.  

Doufáme, že se do šetření zapojí co nejvíce obcí. S výstupy z průzkumu se podělíme v jedné z následujících aktualit. Pokud chcete mít aktuální přehled o našich aktivitách v oblasti chytrého regionu, nezapomeňte na našem webu sledovat sekci Chytrý region.

Chtěli byste vědět o tématu chytrého regionu více? Kontaktujte Lukáše Rozlílka (lukas.rozlilek@karp-kv.cz), který toto téma mapuje.

1680593679-73006719510304343572024841231.png

Připravujeme dotazníkové šetření zaměřené na chytrý region
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.