Série workshopů o inovacích byla odstartována

16. 12. 2020

Karlovarská agentura rozvoje podnikání („KARP“) uspořádala ve spolupráci s agenturou CzechInvest první webinář na téma inovací v Karlovarském kraji. Konal se 26. listopadu 2020 a zúčastnili se ho zástupci firem i podnikatelů z celého kraje.

V prvním bloku s názvem Inovace a nové technologie v Karlovarském kraji představil Lukáš Rozlílek, RIS3 analytik, základní statistické údaje o stavu inovací v našem regionu. Kromě popisu současného stavu inovačního prostředí a srovnání s dalšími kraji byly odprezentovány i největší překážky inovačního prostředí, ale také potenciál inovací v našem kraji, který souvisí např. s kvalitním pokrytím sítí nové generace či rychlým růstem počtu vysokoškolsky vzdělané populace. Další část bloku věnovala Věra Marková, odbornice na nové technologie, důvodům, proč je dobré inovovat.

Druhý blok představil připravované Inovační semináře pro rok 2021. Semináře budou pojaté jako interaktivní workshopy. „I proto jsme se rozhodli pro přesun workshopů do období, kdy se budeme moci setkat a účastníci si budou moci technologie vyzkoušet a tzv. je zažít na vlastní kůži,“ říká Vlastimil Veselý, ředitel KARP. V další části webináře, Marek Bureš, RIS3 developer pro Smart technologie, představil program připravovaného semináře na téma Virtuální a rozšířená realita. Ten se bude konat na jaře 2021 v délce 4 hodin. Těšit se můžete na:

  • příklady výzkumu a aplikací v oblasti virtuální a rozšířené reality – Regionální technologický institutu, Fakulta strojní, ZČU;
  • ukázky aplikací virtuální reality v průmyslové výrobě (pracovní návody a tréning ve virtuální realitě) – CIE s.r.o.;
  • projekt Kaleido, zážitková virtuální realita pro seniory – startup Flying Kale;
  • zkušenosti s využitím virtuální a rozšířené reality v praxi – WITTE Nejdek, spol. s r.o.

Byla představena i další témata, konkrétně ergonomie práce, 3D tisk a aditivní výroba a robotika. Věra Marková pak v následující prezentaci představila poslední z plánovaných témat, a to zpracování a vizualizace dat. 

V posledním bloku se probírala Podpora inovací v Karlovarském kraji. Jarmila Chvojanová, regionální projektová manažerka agentury CzechInvest, představila ve své prezentaci instituce, na které se mohou firmy v našem kraji v případě zájmu o inovace nebo výzkum a vývoj obracet. Dalším tématem pak bylo financování inovačních a výzkumných záměrů. Byly představeny inovační, kreativní vouchery a asistenční vouchery, které zprostředkovává Karlovarská agentura rozvoje podnikání. V neposlední řadě došlo také na programy agentury CzechInvest na podporu startupů, investičních pobídek a další možnosti podpory vědy, výzkumu a inovací. Zmíněny byly i programy Agentury na podporu podnikání a inovace, Technologické agentury ČR a další možnosti, jak inovace, výzkum a vývoj financovat.

Poslední prezentace se týkala tzv. digitálních inovačních hubů (DIH). Marek Bureš v ní vysvětlil základní principy této nové aktivity Evropské komise, jejíž cílem je podporovat další investice do digitalizace průmyslu a podporovat vytváření lepších rámcových podmínek pro digitální průmyslovou revoluci. Zároveň představil Plzeňský DIH, jeho funkce a přínos pro firmy v Karlovarském kraji.

Prezentace k digitlnmu inovanmu hubu

V rámci webináře probíhala i diskuze, která se týkala z velké části inovačních a kreativních voucherů. Dle zpětné vazby byla pro zúčastněné firmy zajímavá ale i první část webináře, kde byly představeny statistiky o inovacích v Karlovarském kraje.

V případě zájmu o další analýzy doporučujeme navštívit webovou stránku RIS3 s dokumenty, kde najdete mimo jiné např. kompletní analýzu aktuálních potřeb aktérů inovačního prostředí Karlovarského kraje. Všechny prezentace, které byly na webináři promítány jsou uvedeny níže.

Ačkoliv byly reakce na Inovační webinář pozitivní, věříme, že příště se již všichni setkáme „offline“, konkrétně na inovačním semináři na téma Virtuální a rozšířená realita. Pokud nám to však současná situace nedovolí, máme již v záloze témata, která Vám zvládneme zprostředkovat i online.


Obrzek prezentujcho

Obrzek prezentujcho

Obrzek prezentujcho


Série workshopů o inovacích byla odstartována

Soubory ke stažení

Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.